Debatt

Anonym far svarer psykiater Ann Færden: Pillepsykiatrien er problemet

 • Far

73415843-3J4ZJrf6Mq.jpg Logan Bannatyne/LoLoStock

Psykiater Ann Færden kommenterer 27. august min anonyme kronikk om min datter og psykiatrien. Hun mener manglende ressurser er årsaken til den utilfredsstillende behandlingen som skjer i psykiatrien.

Det er litt merkelig at hun hevder dette etter den omfattende opptrappingsplanen for psykisk helse, som ble avsluttet i 2008. Den skal ha gitt psykiatrien 24 øremerkede milliarder kroner, og Forskningsrådet har evaluert opptrappingsplanen som en suksess og skriver at «De kvantitative målene i Opptrappingsplanen er langt på vei nådd, med økt kapasitet på det psykiske helsetilbudet.»

Psykiaterne må snu måten de tenker på

Den omfattende pillepsykiatrien, som kronikken min kritiserer, har ikke noe å gjøre med manglende ressurser. Det har med psykiatriens behandlingsparadigme å gjøre.

Ann Færden skriver at det er viktig med medisiner. I en kronikk i Dagsavisen 21. mai i år skriver psykiater Ola Nordviste at det kanskje er bare 20 prosent som har nytte av dem i kortere perioder, og videre skriver han at «Langtidseffekten av sterke nervemedisiner er betydelig overvurdert, bivirkningene betydelig undervurdert». Han skriver også at livet for mennesker med alvorlige lidelser forkortes med 20 år, mens Færden nøyer seg med å skrive «mer enn ti års redusert levetid sammenlignet med hele befolkningen».

Psykiater Nordviste er kritisk til all tvangsbruken og pillepsykiatrien. Det er det kronikken min også handler om. Nordviste skriver at psykiaterne «må snu måten vi tenker på». Det bør psykiater Færden også gjøre.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Dessverre holder de fortsatt liv i diagnosen schizofreni

 2. DEBATT

  Kort sagt, fredag 5. januar

 3. DEBATT

  Kort sagt, 20. mars

 4. DEBATT

  Psykologenes venterom er IKKE fulle av friske folk, Marianne Mjaaland

 5. DEBATT

  Kort sagt, mandag 31. desember

 6. KOMMENTAR

  Antall sengeplasser i psykiatrien må opp