Debatt

Bystyreflertallet beskytter hverken pasienter eller ansatte i Oslos eldreomsorg, men hverandre | Bjørnar Moxnes

  • Bjørnar Moxnes
    leder, Rødt
Ved å politianmelde meg har bystyreflertallet vist oss hvem de beskytter, skriver Bjørnar Moxnes.

Hva slags samfunn får vi hvis den politiske makteliten kan overkjøre enkeltmennesker og skjule sine spor gjennom ulovlig hemmelighold?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se for deg at du er pårørende til en sykehjemsbeboer. En dag får du beskjed om at en ansatt er sendt hjem fra jobb, mistenkt for å ha voldtatt slektningen din.

Det du ikke får vite er at sykehjemmet hverken undersøker beboeren eller journalfører hendelsen. Du får heller ikke vite at de, i strid med rutinene, unnlater å koble inn Overgrepsmottaket for å undersøke beboeren.

Se for deg at du jobber på et sykehjem. En dag blir du beskyldt for å ha voldtatt en beboer.

Det du ikke får vite er at beboeren aldri har fremmet noen voldtektsanklage mot deg. Du får heller ikke vite at grunnlaget for anklagen er at den sterkt demente beboeren har uttalt at en fremmed mann banket på utsiden av vinduet i andre etasje, kom inn gjennom vinduet, og utførte overgrepet.

Se for deg at dette er starten på et to år langt mareritt, der du må kjempe ditt livs kamp for å renvaske deg fra falske overgrepsbeskyldninger.

Motparten din er mektige politikere. De er ansvarlige for en rekke alvorlige feil i håndteringen av saken. For å unngå en politisk skandale, dekker de over sine egne feil. De hemmeligholder opplysningene som vil renvaske deg.

Lindeberg opplevde marerittet

Høres dette ut som et plott fra en forfatterspire som har forlest seg på Kafka? Mulig. Men slik er hovedtrekkene i Lindeberg-saken, der hjelpepleier Stig Berntsen ved Lindeberg omsorgssenter ble beskyldt for seksuelle overgrep mot to beboere ved senteret. Beskyldningene viste seg grunnløse. Berntsen fikk til slutt jobben tilbake og en beklagelse fra kommunen.

Finanskomiteen sladdet og skjulte viktig informasjon i rapporten som stiller byrådet i et dårlig lys

Kommunens håndtering av saken ble gransket av Kommunerevisjonen. Som medlem av bystyrets helse— og sosialkomité fikk jeg i august 2013 overlevert rapporten deres. Først da gikk omfanget av skandalen opp for meg.

Rapporten dokumenterer hvordan overordnede ledere på alle nivåer unnlot å gripe inn og rydde opp.

Den avdekker svikt helt opp til Oslos øverste politiske nivå.

Rapporten er en knusende dom over Høyre-byrådet, som har det politiske ansvaret for at kommunen ivaretar rettssikkerheten til sykehjemsbeboere og -ansatte.

Om du er sykehjemsbeboer, pårørende, en av Oslo kommunes over 40.000 ansatte, eller «bare» en innbygger, er det viktig for deg at slike avsløringer kommer frem i lyset. Vi får sjelden ryddet opp i et problem hvis det holdes skjult.

Men Oslos politiske ledelse vurderer annerledes. Finanskomiteen sladdet og skjulte viktig informasjon i rapporten som stiller byrådet i et dårlig lys. Slik ble det umulig for innbyggerne å gå dem etter i sømmene. For hjelpepleieren ble det umulig å renvaske seg.

Lojalitet til velgerne

Skal jeg være lojal til velgerne eller til de andre politikernes «hysj hysj»-kultur? Det var valget jeg sto overfor. Dette er et viktig prinsipielt spørsmål. Politiske myndigheter har mye makt over livet vårt, fra vi går i barnehage og skole, til vi blir eldre og pleietrengende.

Den politiske maktutøvelsen må være åpen og gjennomsiktig. Det er forutsetningen for et fungerende demokrati.

Hva skjer med rettssikkerheten og tilliten til myndighetene hvis den politiske makteliten kan overkjøre enkeltmennesker og skjule sine spor gjennom ulovlig hemmelighold? Innbyggerne fratas kontrollmuligheter som vi er avhengig av i et demokratisk samfunn.

Vi risikerer å stå nærmest forsvarsløse hvis vi havner i veien for politikere som har noe å skjule.

Kampen mot hemmeligholdet

Derfor er det viktig å ta kampen mot hemmeligholdet som brer om seg blant politikerne. Her er Høyre-styrte Oslo en versting.

I dag får ikke pårørende vite hvor mange ansatte som jobber ved avdelingene på de kommersielle sykehjemmene i Oslo. Den viktigste faktoren for kvaliteten på tilbudet til våre eldre, er nemlig en «forretningshemmelighet».

Den viktigste faktoren for kvaliteten på tilbudet til våre eldre er en «forretningshemmelighet»

Nylig ble det kjent at det er meldt over 6000 avvik ved Oslos kommunale sykehjem. Men i motsetning til i Trondheim, gir ikke byrådet befolkningen innsyn i hva disse avvikene består i.

Den enkelte bystyrepolitiker kan ikke bestemme hvilke lover han eller hun vil følge. Folkevalgte skal følge loven, inkludert reglene om lovbestemt taushetsplikt, men ellers hverken kan eller skal vi instrueres til å holde kjeft eller holde tilbake informasjon.

Politisk straffesak

Vi skal ikke la oss målbinde av andre politikere, uansett hvor mange flertallsvedtak de fatter om å hemmeligstemple informasjon. Vi må insistere på at lojaliteten vår skal være til velgerne, ikke til de andre politikerne. Dette er bakgrunnen for at jeg offentliggjorde en versjon av Kommunerevisjonens rapport med langt mindre sladding enn det byrådet hadde bestemt.

Ved å politianmelde meg har bystyreflertallet vist oss hvem de beskytter

Offentliggjøringen førte til en politisk straffeaksjon, initiert av Fabian Stang. Ordføreren foreslo i mars 2014 at bystyret skulle politianmelde meg for brudd på taushetsplikten. Med unntak av SV og Rødts representanter, støttet et samlet bystyre ordførerens forslag. Torsdag møter jeg i retten.

Det juridiske skal retten avgjøre. Den politiske siden av saken er allerede klar:

Ved å politianmelde meg har bystyreflertallet vist oss hvem de beskytter. Det er hverken pasienter eller ansatte i Oslos eldreomsorg, men hverandre.

Twitter: @bmoxnes

Få med deg og delta i de beste og viktigste debattene - følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Stig Berntsen har selv skrevet om Lindeberg-saken, fra sitt ståsted. Les innlegget hans her.Du finner flere artikler om Lindeberg-saken under. Aftenposten vil følge rettssaken.

Les også

  1. Rødt-leder Moxnes må møte i tingretten

  2. Kommuneadvokaten: - Ivar Johansen (SV) brøt ikke taushetsplikten

  3. Fri Moxnes!

  4. Overgrepssaken er henlagt

Les mer om

  1. Debatt