Ny legevakt koster Oslo universitetssykehus penger i 2023

Kort sagt, lørdag 25. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professor i psykiatri Sigmund Karterud skriver i Aftenposten at «Oslo universitetssykehus kutter i utgiftene til personlighetspsykiatri for å investere i nybygg på Rikshospitalet». Det er ikke en riktig påstand.

Oslo universitetssykehus (OUS) arbeider med i alt seks byggeprosjekter som samlet vil heve tilbudene innen pasientbehandling, forskning og utdanning. Nye Rikshospitalet er ett av disse.

OUS har et årsbudsjett på 29 milliarder kroner i 2023. Av dette budsjetteres det med 163 millioner kroner til nye bygg. Hoveddelen av pengene, 145 millioner, går til ny legevakt på Aker. Det er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune hvor målet er bedre legevakttjenester for byens befolkning. En sum på 18 millioner kroner er satt av for å realisere det nye klinikk- og protonbygget på Radiumhospitalet. Et modernisert kreftsykehus vil stå ferdig neste år.

OUS-økonomien vil de nærmeste årene være lite berørt av byggingen på Gaustad. Først på 2030-tallet kommer kostnader knyttet til investeringene i Nye Aker og Nye Rikshospitalet inn i budsjettene. Men i årene før må vi øke sparingen for å forberede oss.

I budsjettet for 2023 er to klinikker i sykehuset prioritert: Psykisk helse og avhengighet og Kvinneklinikken. Bruken av de fordelte klinikkvise midlene gjøres av ledere og fagfolk for å sikre best mulig pasientbehandling, forskning og utdanning.

Morten Reymert, viseadministrerende direktør, Oslo universitetssykehus