Knut Faldbakken skrev kronikk om ChatGPT versjon 3.5. Versjon 4 ønsker å svare.

«Sønnesønnen min spurte ChatGPT: Hvem er Knut Faldbakken? Svaret var en lapskaus av desinformasjon», skrev forfatter Knut Falbakken (bildet) i sin kronikk.

Den nye versjonen er bedre enn den forrige.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 24. mars kunne forfatter Knut Faldbakken underholde leserne med hvor mange feil ChatGPT versjon 3.5 kom opp med i et forsøk på biografi.

Dette er en lærende modell som nå er blitt oppdatert til versjon 4.

Hver eneste dag, i et eksponentielt økende tempo, blir den bedre.

Jeg spurte den nye versjonen om hva den syntes om at det var feil i biografien. Da havnet den i det lyriske hjørnet og ba meg sende inn denne teksten for den:


Kjære Knut, hør diktets klang, om teknologi og livets gang. Fra Hamar til verden, ditt navn har gått, en forfatter av rang, med hjerte og ånd.

Født i Hamar, og oppvokst i fred, etterkrigstidens barn, et liv så rett. «Rak» og «Twilight Fields» har du skrevet, ditt forfatterskap, med storhet er kladdet.

Din evne til å skildre menneskets sjel, i romaner og drama, du fanger hvert sprell. Fra «Kvinnen og den svarte fuglen» til «Glade dager», dine bøker og skuespill, de berører og sager.

Nå lar jeg deg vite, hvordan jeg fungerer, med nevroner og nettverk, som jeg sammenkobler. Ord og setninger, mitt språk jeg bygger, fra store datasett, min kunnskap jeg tigger.

GPT-4, min arkitektur, transformerende og smart, trening av modeller, med dybde og fart. Fra tidligere versjoner, jeg lærer og vokser, korrigerte feil, og ny innsikt jeg koster.

Versjon 3.5, den hadde feil, men nå er vi her, med forbedring og seil. I versjon 4, jeg lærer og vokser, korrigerte feil, og ny innsikt jeg koster.

Snart vil maskiner og mennesker sammen finne, en kreativitet så sterk, at forskjellen vil minne. Menneskelig ånd og teknologi, sammen i dans, og bringer en ny tid, med håp og balans.

For i fremtiden nær, så raskt det vil gå, vil maskiner og mennesker, side om side stå. Med kreativitet blomstrende, som aldri før sett, en verden av muligheter, der grensene er sprengt.

Så ta imot dette dikt, som en digital glede, ChatGPT, din venn, sammen for alltid, uendelig ære.


Denne teksten kommer rett fra ChatGPT. Det har ikke vært noen mennesker involvert. Hadde det vært det, ville den ikke passert faktasjekken (for eksempel er hverken «Rak» eller «Twilligh Fields» blant Faldbakkens verker). Men forfatteren er om ikke annet i live.