Om samiske reinsdyrsfamilier og urfolket på Fosen

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Når samene har fått status som Europas eneste urfolk, er det ut fra FNs forståelse av urfolk og urfolksrettigheter.

Den aktuelle urfolkskategorien som er en politisk kategori, er utgangspunkt for norsk lovgivning. Den er ikke basert på arkeologiske funn eller historiske teorier, men på samtidens forståelse av menneskerettigheter.

Historikeren Ole Jørgen Benedictows fremstilling i Aftenposten 15. mars av hvor langt tilbake i tid det kan dokumenters at det har bodd mennesker på Fosen og når det er sannsynlig med samisk bosetting der, er derfor irrelevant for forståelsen av den pågående konflikten om reinbeite på Fosen.

Brita Pollan, Oslo