Debatt

Ofres villaksen? | Erik Sterud

  • Erik Sterud, biolog, fagsjef Norske lakseelver

Foto: Ingar Storfjell

Er det miljøet som styrer oppdrettsindustrien når Regjeringen vil akseptere at lakselus tar livet av 30 prosent av villaksen hvert år?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nærings- og fiskeridepartementet etablerer et nytt forvaltningsregime for oppdrettsindustrien.

Kysten skal deles i 12 produksjonsområder for lakseoppdrett. I disse skal man annethvert år evaluere hvilken effekt lakselus som spres fra oppdrettsanleggene har på vill laksefisk, og justere oppdrettsproduksjonen deretter.

Trafikklyssystem

Liten påvirkning gir grønt lys for seks prosent oppdrettsvekst. Gult lys betyr fortsett som før, mens uakseptabel effekt betyr rødt lys og seks prosent redusert produksjon.

Stortinget støtter trafikklyssystemet, men presiserer at bærekraftsmålene fra 2009 og Kvalitetsnormen for villaks (vedtatt i kgl.res.) skal legges til grunn.

Disse sier blant annet at lakselus ikke skal ha bestandsregulerende effekt på vill laksefisk, og at det høstbare overskuddet i enhver laksebestand skal være minst 80 prosent av naturlig høstbart overskudd.

Regjeringens planlagte grenseverdier for akseptabel effekt av lakselus bryter med disse forutsetningene.

Tenk et kystavsnitt der lakselus dreper fem prosent av alle lakse- og sjøørretunger når de forlater elvene. Her vil alle oppdretterne få grønt lys og seks prosent økt produksjonskapasitet.

Rødt lys først når 30 prosent ville lakseunger dør

Hvis dødeligheten to år senere har økt til åtte prosent, innvilges ytterligere seks prosent vekst. Ikke før lakselus tar livet av ti prosent av alle lakseungene, vil man gi gult lys. Da stanses veksten, men produksjonen i området opprettholdes. Først når lakselus årlig dreper mer enn 30 prosent av de ville lakseungene, vil Regjeringen sette på det røde lyset i området og ta ned produksjonen med seks prosent.

I dette systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg, er det miljøet som styrer oppdrettsproduksjonen. Men når sa villaksen og sjøørreten, Klima- og miljødepartementet eller Miljødirektoratet at det var greit at 30 prosent av ungfisken drepes av lakselus hvert år?

Uakseptabelt

Ville vi unnlatt å begrense en industri hvis utslipp årlig drepte 30 prosent av lofottorsken?

Enn hva med 30 prosent årlig tap av elg-, villrein- eller rypebestanden, grunnet industriell påvirkning?

Dette ville ikke bli godtatt. Vi mener at tilsvarende tap av sjøørret og villaks også er uakseptabelt. Disse artene er vår felles naturarv, og viktige ressurser for bygdesamfunn langs elvene.

Når både regjering og storting har fastslått at lakselus ikke skal ha bestandsregulerende effekt på villfisk, forventer vi at trafikklyssystemet innrettes deretter.

Arbeidet med grenseverdiene må prioriteres!

Fiskeriministeren fikk nylig ekspertenes kunnskapsstatus og klare beskjed for arbeidet med trafikklysmodellen: Grenseverdiene for akseptabel lusepåvirkning trenger verifisering og validering, og kanskje også revidering, særlig når formålet er å bestemme kritiske nivå av lakselus som grunnlag for bevaring og forvaltning.

Siden hensynet til villfisken er utgangspunktet for hele forvaltningsmodellen, forventer vi at dette arbeidet gis umiddelbar og sterk prioritet.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant

Mer om lakselus her:

Les også

  1. I dag bestemmer lakselus over store deler av oppdrettsnæringen

  2. «Situasjonen er dramatisk»: Lakselusa gjør skade for milliarder - og er foreløpig umulig å knekke

  3. Leppefisk mot lakselus: Det store eksperimentet

  4. Dramatisk mye gift mot lakselus

Les mer om

  1. Fritidsfiske
  2. Oppdrettsnæring