Apartheid styrker seg. Norge må endre politikk overfor Israel.

Palestinere protesterte mot israelske bosetninger på Vestbredden 17. september i år. Israelske soldater står vakt.

Den 55 år lange okkupasjonen av Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen er altfor lenge blitt møtt med tomme fraser.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er ikke lenger mulig å fornekte at Israels systematiske diskriminering av palestinere minner om apartheid. Konsekvensen er enkel: Norge må endre politikk overfor Israel.

Definisjonen på apartheid er systematisk og institusjonalisert undertrykkelse preget av umenneskelige handlinger, hvor én folkegruppe dominerer en annen.

Definisjonen har et solid grunnlag. Den kommer fra den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff for apartheidforbrytelsen (1973) og Roma-statuttene for Den internasjonale straffedomstolen (1998).

Organisasjonene Amnesty International, Human Rights Watch og B’Tselem og FNs spesialrapportør i de okkuperte områdene er blant mange som mener at disse kriteriene er møtt på overveldende vis.

Må få betydning for Norges holdning

Vi som har skrevet under på denne teksten, representerer norsk fagbevegelse, sivilsamfunn og politiske partier. Teksten er bygget på et faglig grunnlag fra anerkjente aktører i israelsk, palestinsk og internasjonalt sivilsamfunn, menneskerettighetsorganisasjoner og FN.

Vårt viktigste budskap til den norske regjeringen er at det ikke lenger er mulig å late som om denne undertrykkelsen ikke minner om apartheid.

Og det legger et viktig ansvar på den norske regjeringen. Denne erkjennelsen må få betydning for Norges holdning til Israel.

Et svik mot palestinerne

På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner og fordømmelser fra det internasjonale samfunnet har Israel kunnet fortsette med og ytterligere forsterke sin undertrykking av palestinerne.

Sist gjennom nedstengingen av palestinske menneskerettighetsorganisasjoner og angrepene mot sivile i august i år.

Fraværet av straffereaksjoner fra Norge er et svik mot palestinerne. Samtidig er det med på å undergrave folkerettens rolle i det internasjonale rettssystemet.

Støre-regjeringen og tidligere regjeringer har sagt at Norge skal bidra til en verdensorden basert på folkeretten. Da må Norge bidra med mer enn uttalelser som uttrykker bekymring.

Fullstendig forbud mot handel

Så: Hva kan og bør Norge gjøre?

For det første bør norske myndigheter erkjenne at Israels behandling av palestinerne bryter med folkeretten og bidra til å ansvarliggjøre Israel for forbrytelsene som begås og er blitt begått.

For det andre bør norske myndigheter slutte indirekte å medvirke til å opprettholde Israels undertrykkelse av palestinere. Den 55 år lange okkupasjonen av Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen er altfor lenge blitt møtt med tomme fraser. Norge og andre stater bør gjennomføre tiltak for å sikre ansvarlighet og avslutte aktiviteter som bidrar til apartheid.

Vi foreslår at Norge:

  • Går lenger enn å kreve korrekt merking av varer fra israelske bosetninger på Vestbredden og går inn for et fullstendig forbud mot økonomisk aktivitet og handel med ulovlige bosetninger.
  • Sikrer at oljefondet og offentlige pensjonsfond avhender sine eierandeler i alle selskaper som er oppført i FNs database over virksomheter som bidrar til israelske bosetninger, utgitt i februar 2020.
  • Bruker sin posisjon i FNs sikkerhetsråd til å oppfordre medlemslandene til å skille mellom staten Israels territorium og territoriene okkupert siden 1967, i tråd med FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334 (2016).

Dessuten: Støtte forfulgte

For det tredje bør norske myndigheter støtte menneskerettighetsforkjempere som blir forfulgt for sitt arbeid.

Norge har i mange år vært en forkjemper for menneskerettighetsforsvarere. Dette blant annet ved å ta en ledende rolle i FN for å fremme resolusjoner til støtte for menneskerettighetsforsvarere. Senest i april 2022 ble en resolusjon om menneskerettighetsforkjempere i konfliktsituasjoner som var fremmet av Norge, vedtatt av FNs menneskerettighetsråd.

Norge bør gå lenger enn sine uttalelser som fordømmer Israels forbud mot fremtredende palestinske menneskerettighetsorganisasjoner.

I lys av mangelen på bevis og klimaet med innblanding i og trakassering av sivilsamfunnsorganisasjoner må Norge oppfordre Israel umiddelbart til å trekke tilbake de vilkårlige og ubegrunnede betegnelsene.

Forbrytelse mot menneskeheten

Apartheid er en forbrytelse mot menneskeheten. «Forbrytelser mot menneskeheten» er et stort begrep med en presis definisjon, som medfører et stort ansvar også for andre land som står utenfor.

Det er ingenting som tyder på at den israelske undertrykkelsen av palestinerne vil gå over av seg selv. Norge og den norske regjeringen kan og må ta grep for å bidra til å stoppe forbrytelsene overfor det palestinske folk.

Undertrykkelsen av palestinerne må få konsekvenser.

Dette innlegget er underskrevet av:

  • Kirsti Bergstø, fungerende partileder, SV
  • Henriette K. Westhrin, generalsekretær, Norsk Folkehjelp
  • Steinar Krogstad, andre nestleder, LO
  • Stein Guldbrandsen, medlem, Fagforbundets arbeidsutvalg