Norsk Kennel Klub er ikke ute etter «raserenhet»

Illustrasjonsfoto av engelsk bulldogg.

Vi er opptatt av fakta og kunnskapsbasert avl.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helse, gemytt og funksjon har høyeste prioritet i hundeavlen, også blant oss som avler rasehunder i regi av Norsk Kennel Klub (NKK). Vi er opptatt av fakta og kunnskapsbasert avl.

NKK og alle som driver ansvarlig avl, er ikke ute etter «raserenhet» eller utseende. Vi er ute etter forutsigbarhet med hensyn til egenskaper, bruksområder og mentalitet. Dette sikrer at hundene kan brukes til det de er avlet for, og sikrer også at riktig hund havner hos rett eier. Det er god velferd for dyr og mennesker.

NKK jobber systematisk med hundehelse. Vi har ansatt veterinærer og genetikere. Vi bruker, sammen med oppdretterne, millioner av kroner på hundehelse.

Alt som sies om syke, innavlede hunder som lider, har vi debattert før. NKK startet allerede for 25 år siden med å bekjempe overdrivelser. Vi har oppnådd utmerkede resultater for mange raser. For andre har vi fortsatt utfordringer, som vi jobber med. NKK revitaliserer sitt forskningsfond.

I disse dager vurderer Høyesterett om de skal behandle ankene fra henholdsvis NKK og Dyrebeskyttelsen Norge (DBN). NKK vant frem om engelsk bulldogg i lagmannsretten. Kronikken fra DBN (Aftenposten, 16. januar) fremstår som et forsøk på å påvirke Høyesterett.

DBN hevder at de har tilbudt oss samarbeid. Det har artet seg slik: Vi må rette oss etter pålegg fra DBN, ellers vil de saksøke oss. Det er ikke grunnlag for god dialog. Før rettssaken tilbød vi DBN å være med i et prosjekt der vi sammen overvåket de to rasene. De sa blankt nei. Nå tilbyr DBN igjen «å trekke saken» om vi iverksetter vitenskapelig basert kryssavl.

Saker hvor det har falt dom, lar seg ikke «trekke». Vi får avvente Høyesteretts avgjørelse.

NKK har jobbet aktivt med avl av sunne hunder i 125 år, og det har vi tenkt å fortsette med!

Agnes Beathe Steen Fosse, generalsekretær, Norsk Kennel Klub (NKK)

Nina Brokeland Laache, veterinær og leder, NKKs helseavdeling

Anne Livø Buvik, kommunikasjonsrådgiver, NKK