Debatt

Medieløgner

  • Forf>kommentator
  • <
  • <forf>arnhild Skre

VGs oppslag om Heyerdahl-biografien illustrerer ypperlig hvor dårlig enkelte medier velger å informere sine lesere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

"AVSLØRER UTROSKAP og elskerinner. Sønnen til VG: — Rystet over fars kvinnesyn"Slik presenterte VGs forside i går andre bind av Ragnar Kvam jr. s grundige biografi om Thor Heyerdahl, eventyrer, nasjonalhelt og selvutnevnt forsker. I går ble han også ekteskapsbryteren Thor Heyerdahl.

Kvinnesynet.

Inne i avisen var side 8 og 9 viet et intervju der Heyerdahls sønner forteller hvor ustyrlig farens kjønnsdrift ser ut til å ha vært. Vi får også et sammendrag av hva boken forteller om Heyerdahls kvinnesyn. Det avsluttes med følgende lakoniske setning: "Påskeøya-ekspedisjonen og dramatikken rundt RA-ekspedisjonen er også beskrevet."Dermed er i grunnen alt sagt om hvor dårlig enkelte mediers velger å informere sine lesere.

Forvrenges.

Det siste året har gitt oss flere biografier som er blitt mediemishandlet: Olav Njølstads om Jens Chr. Hauge. Sverre Gunnar Hagas om Egil Monn-Iversen. Olav Vesaas' om Halldis Moren Vesaas.Forfatterne har skrevet omfattende om hovedpersonens virke i kunsten eller politikken. Alltid om personen sett i en stor sammenheng der opplysningene om utroskap, om korte eller mer langvarige ekteskapsbrudd er plassert som en liten, men realistisk del av et stort, mangefasettert portrett.Biografene velter om på våre bilder av norsk politisk, litteratur- og musikkhistorie. Men hva skjer når boken deres skal omtales i mediene? Da blir den lille delen gjort til hoveddelen av persontegningen. Og det som er hele begrunnelsen for arbeidet, blir en liten setning om hva som også er "beskrevet".

Erotikk-høsten.

De store oppslagene om erotikk i biografiene har i høst enda en gang reist debatten om privatlivsdetaljer hører hjemme i offentlige skildringer av et liv. Om Monn-Iversen kan man være i tvil, siden han fortsatt lever. Men for de andres vedkommende er svaret klart: Selvsagt skal biografene skildre hele mennesket når sentrale valg og perioder i dets liv skal forstås. Dagens biografier skal ikke vise glansbilder. De skal uten å grafse, gi realistiske skildringer av menneskelivet.Slik privatlivsvold i dag regnes som en sak for samfunnet, har det offentlig interesse hvordan kjente personer valgte å skjøtte forholdet til sine nærmeste.Stikkordet er relevans, og det er der forskjellen mellom bøker og avisoppslag blir tydelig. I en bok settes slike opplysninger inn i en sammenheng og dimensjoneres i forhold til hovedsaken. I medieoppslagene står erotikken uten sammenheng, uten at relevansen er dokumentert.Slik blir den befriende realistiske biografien fremstilt som et sneversynt og usant bilde av den biograferte.Både VGs og andre avislesere fortjener bedre.

Les mer om

  1. Debatt