Debatt

Vi må ha dugnad for å redde medisinens viktigste verktøy | Bent Høie

Vi er i ferd med å miste det viktigste verktøyet i den medisinske verktøykassen - antibiotika. Derfor må vi handle både nasjonalt og internasjonalt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Antibiotikabruken i Norge har gått ned med 13 prosent fra 2012 til 2016. Det er bra. Men vi må gjøre mer på mange områder for å beholde det viktige verktøyet antibiotika er. Regjeringen har derfor laget en strategi og en handlingsplan med 20 tiltak. Målet vårt er 30 prosent reduksjon i befolkningens antibiotikabruk innen utløpet av 2020. Vi er godt i gang med arbeidet!

Får varsel

Legene og tannlegene spiller en viktig rolle. Fire av fem resepter skrives ut til pasienter i kommunehelsetjenesten. Nå er det innført en ordning der fastlegene får et varsel hver gang de skriver ut bredspektret antibiotika til en pasient. Gyldighetstiden for en resept på antibiotika reduseres.

Bent Høie Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Ikke be om antibiotika

Pasientene kan også bidra, ved ikke å be om antibiotika for sykdommer som går over av seg selv. Ved å hindre smitte ved å vaske hendene, hoste i armkroken og ta vaksine når det er anbefalt. I desember kommer en kampanje som skal øke kunnskapen i befolkningen.

Aftenposten etterlyser på lederplass et norsk nettverk lik det svenske Strama, som samler informasjon om antibiotikabruk. Vi har vurdert dette i arbeidet med handlingsplanen, men helsesystemet i Norge er organisert på en annen måte enn i Sverige. Strama kan derfor ikke direkte overføres til Norge.

Globale forpliktelser

Regjeringen har jobbet for å få antibiotikaresistens på agendaen til verdens ledere. På FN-toppmøtet i september var dette tema. Vi skal fortsette med å bidra for konkrete globale forpliktelser.

Antibiotika er noe sårbart og verdifullt som vi må verne om. Vi trenger en dugnad på tvers av sektorer og nivåer.


Dette innlegget ble trykket i papiravisen 28. november, men publisert på nett 2. desember.

Les mer om

 1. Antibiotikaresistens
 2. Medisin

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Et viktig mål i Helse-Norge er nådd – mye takket være koronaen

 2. NORGE
  Publisert:

  Norge har kuttet en fjerdedel av antibiotikabruken. Men fortsatt er tallet for høyt.

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Kampen mot antibiotikaresistens må trappes opp

 4. NORGE
  Publisert:

  Vi bruker mye mindre antibiotika

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Antibiotikaresistens i Norge – oppsummert i to setninger

 6. DEBATT
  Publisert:

  Det er ikke nok å redusere bruken av antibiotika - vi trenger nye. Og noen må betale