Surrogati, eggdonasjon eller sæddonasjon — gode, infertile foreldre har også barn med god helse | Hanevik og Oldereid

  • Hans Ivar Hanevik, overlege ved Sykehuset Telemark og leder i Norsk Forening for Assistert Befruktning og Nan B. Oldereid, overlege ved IVF-klinikken Oslo
Forskning viser at også barn i moderne familiekonstellasjoner er elsket, tatt vare på og oppdratt etter beste evne, skriver innleggsforfatterne.

I bioteknologidebatten bør forskning veie tyngre enn spekulasjoner om at en livmor kan gjenkjenne gener.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den tradisjonelle kjernefamilien er under press. Fortellingen om gutt som møter pike og blir foreldre til et velskapt barn ved et naturens mirakel er omskrevet, og vi som jobber med assistert befruktning har litt av skylda. Uten prøverørsbehandling var nemlig både eggdonasjon og genetisk diagnostikk av befruktede egg kun teoretisk mulig.

Hans Ivar Hanevik, overlege ved Sykehuset Telemark og leder i Norsk Forening for Assistert Befruktning
Nan B. Oldereid, overlege ved IVF-klinikken Oslo

Det kan virke som om noen helst ville det slik. I en kronikk i Aftenposten 25. mai hevder trioen Håkon Bleken, Vegard Bruun Wyller, og Janne Haaland Matlary at moderne reproduksjonsmedisin bruker barneliv som innsats i et markedsstyrt kappløp for å innskrenke menneskeverdet. De burde ha lest seg opp.

God barnehelse også i moderne familier

Først til påstanden om at alternative familiekonstellasjoner gir usunne barn.

Susan Golombok leder Universitetet i Cambridges senter for familieforskning, med den moderne familien som spesialfelt. Hun vedgår gjerne at siden teknologien er ny er kunnskapsgrunnlaget i feltet hennes preget av få og små studier.

Men det finnes vitenskapelige undersøkelser av helsen til barn der foreldrene er enten to fedre (surrogati og eggdonasjon), kun en mor (sæddonasjon), to mødre (sæddonasjon), eller et heterofilt par der eggdonasjon eller sæddonasjon er benyttet.

Les også

Kommentar av Helene Skjeggestad: Høyre utsetter avgjørelsen om eggdonasjon i 11. time. Det er feigt.

Forskningen viser at helsen til disse barna er god. Som Bleken, Wyller og Matlary etterspør, er barna elsket, tatt vare på og oppdratt etter beste evne. Og de har det deretter. Slik forskningsbasert kunnskap burde veie tyngre i bioteknologidebatten enn spekulasjoner om at en livmor kan gjenkjenne gener i egg fra samme kropp.

Også «designerbarn» har det bra

Videre hevder kronikkforfatterne at menneskeverdet er truet ved at barn bestilles etter mål og at «designerbarnet» i økende grad er en realitet.

Mehmet-saken er kanskje den mest kjente «designerbarn»-saken i Norge. Foreldrene til Thalassemi-syke Mehmet fikk innvilget genetisk diagnostikk av befruktede egg for å bære frem et søsken han kunne få beinmarg fra.

Ellers er slik diagnostikk i Norge brukt i risikofamilier for å unngå at det fødes barn med stor risiko for korte liv med alvorlig sykdom. Også her viser forskning, blant annet fra Belgia, at barna som er født etter denne diagnostikken har det bra.

Om Bleken, Wyller og Matlary mener at foreldre med anlegg for genetiske sykdommer skal sjanse med svangerskapene sine for å beskytte ideen om «de naturgitte, grunnleggende forholdene mellom foreldre og barn,» rimer dette dårlig med vår forståelse av moderne helsehjelp.

Verdier endrer seg, det bør lovene òg

Vi er enige i at et samfunns lovverk bør gjenspeile dets verdier. Samtidig er norske verdier sannsynligvis i endring, og da må lovene endres tilsvarende.

I en undersøkelse nylig fant helsedirektoratet flertall i befolkningen for både sæd- og eggdonasjon.

I et slikt perspektiv er dagens situasjon uheldig, der de fem prosent som stemmer på vippepartiet Kristelig Folkeparti holder resten av folket som gisler i bioteknologispørsmål.

Bleken og medforfattere gjør i sin kronikk et poeng av at livet er en gave. Forskningen vi har viser at barn født etter ulike former for assistert befruktning inn i familier med utradisjonelle konstellasjoner også mener det.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter