Nei, Fabian Stang er ikke uredelig

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Hva skjedde med Oslo-gleden?» er overskriften på et mye omtalt debattinnlegg av tidligere ordfører Fabian Stang i Aftenposten. Han konfronterer byrådsleder Raymond Johansen med hans eget utsagn fra i fjor om at byrådets tiltak «vil svi».

Deretter listet Fabian opp tre områder hvor dagens politikk er radikalt annerledes enn den Høyre førte da vi satt i byråd, og hvor mange nå opplever at det begynner å svi. Det er byrådets kamp mot private sykehjem og barnehager, Ap og MDGs «krig» mot bilistene og byrådets iver etter å bygge blokker i byens stadig mindre småhusområder.

Slår seg til ro med Aps løfter

Den hardtslående bloggeren Erling Fossen bommer dessverre grovt i et svarinnlegg. En ting er at han har slått seg til ro med Aps løfter om at Oslo sentrum innenfor Ring 1 ikke skal bli bilfritt allikevel, stikk i strid med det byrådet er forpliktet til i byrådsplattformen. Fossen kjøper også byrådets retorikk om at det forrige byrådet nesten ikke bygget barnehager, og at det derfor var nødvendig å innføre eiendomsskatt for å bygge 3000 nye i løpet av fire år.

Eirik Lae Solberg.

I Oslo ble det fra 2007 til 2015 etablert 10610 nye barnehageplasser – uten å kreve inn eiendomsskatt. De neste to årene vil ingen nye private barnehager bli godkjent, samtidig som byrådet ved første anledning vil avslutte kontraktene med driverne av flere av byens mest populære sykehjem. Det skjer utelukkende fordi det Ap-ledede byrådet vil at kommunen selv skal drive barnehager og sykehjem.

Bård Folke Fredriksen.

Det groveste i Fossens innlegg er påstanden om at Fabian Stang er uredelig når han hevder at dagens byråd egentlig ikke går lengre enn det forrige i arbeidet med å fortette i byens småhusområder. Det er riktig at de Høyre-ledede byrådene også gikk inn for knutepunktfortetting. Svært nøye åpnet vi opp enkelte områder for fortetting, der infrastrukturen tåler det og grunnlaget for handels- og servicefunksjoner er til stede.

Ikke snakk om frivillig fortetting

Dagens Ap-byråd har åpenbart en annen tilnærming når de foreslår å fortette nye småhusområder på Borgen, Montebello, Nydalen øst og vest, Røa-Hovseter og Ulsrud. Et annet eksempel på at kommunen har lagt seg til en helt ny praksis, finner vi i Tingstuveien mellom Bestum og Skøyen. Beboerne oppdaget at nabolaget skulle reguleres til offentlige formål da de leste reguleringsplanen som er på høring.

Her er det ikke snakk om frivillig fortetting der beboerne kan velge å bli boende, men å rive et eksisterende boligområde for å få plass til ny blokkbebyggelse, skole, barnehage og et parkanlegg. Forslaget åpner til og med for ekspropriasjon dersom dagens beboere ikke vil selge. Det er helt nytt at familier i Oslo møter en kommune som åpner for bruk av maktmidler når boligene deres står i veien.

Det er ikke bare Fabian Stang som mener at Aps, MDGs og SVs byråd har endret det politiske klimaet i Oslo. Frontene og ordskiftet er blitt hardere av byrådets ideologisk motiverte fremferd og deres glede over at tiltakene «vil svi».

Les også: