Debatt

Yr og NRK feilinformerer ikke | Jensen og Rommetveit

  • Astrid Rommetveit, journalist i Yr.no
  • Ingrid Støver Jensen, redaktør i Yr.no
Demonstranter samlet seg raskt foran Det hvite hus torsdag da de ble kjent at president Donald Trump trekker USA fra Paris-avtalen.

Klimaforskningen er så komplisert at den krever en mer folkelig forståelig språkbruk enn forskningsforkortelser. Det handler om livet på jorden, luften vi puster inn, vannet vi drikker og maten vi spiser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenpostens Uviten – spalte tirsdag 30. mai hevder Simen Gaure at NRK i en Yr – artikkel «feilinformerer om klimaforskning». Årsaken er, ifølge ham, at artikkelen fremstiller det slik at Parisavtalen ene og alene påvirker klimafremtiden. Dette er villedende, ifølge Gaure, fordi forskerne som oftest legger de mye mer kompliserte RCP-scenariene til grunn for sine fremtidsbeskrivelser – og ikke Parisavtalen.

Selvsagt er det ikke slik at kun en politisk avtale bestemmer fremtiden vår.

Heldigvis eller dessverre. Noe slikt har vi heller ikke hevdet, og vi er helt enige med Gaure. Likevel bommer Gaure med sin kritikk.

Torsdag kveld ble rådhuset i Paris farget i grønt lys i stolt forsvar for klimaavtalen som ble undertegnet i byen i desember 2015.

Uforståelig språk

I de vitenskapelige rapportene er det forskerne selv som har valgt å regne på hva Parisavtalen vil bety for fremtidens arktiske klima. NRK gjengir dette.

De såkalte RCP-ene er også med i Arktis-rapportene, men denne gang var forskerne kloke og ga journalister og forskningsformidlere en mulighet til å fortelle en enklere og tydeligere historie om fremtiden.

De knyttet fremtiden til Parisavtalen – som alle kjenner til og ikke til de uforståelige RCP-ene. Siden Uviten-spalten handler om «dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk», forstår vi det som at det er selve formidlingen vår Gaure er kritisk til.

Dersom Gaure virkelig vil gi norsk klimajournalistikk et løft, bør han fokusere på saker av betydning.

Rett skytset mot klimapanelet

Vi utfordrer ham til å rette skytsene mot klimapanelet, som legger grunnlaget for store deler av verdens klimaforskning og – journalistikk. Når de velger å kalle de ulike fremtidsscenarioene RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 og RCP8.5 – begreper og tall som viser til stråling i atmosfæren (ikke temperatur) – så er dette en uttrykksmåte som er fremmedgjørende og skaper avstand.

Det er fort gjort å glemme hva det egentlig handler om: Grunnlaget for alt liv på jorden. Luften vi puster inn, vannet vi drikker, vår hverdag og vår overlevelse.

I påvente av et bedre begrepsapparat gjør vi i NRK vårt beste for å fortelle om den kompliserte klimaforskningen med et språk som folk flest kan forstå.

PS!

For deg som lurer. Her er et kræsjkurs i RCP-er: Klimaforskerne har fire scenarioer for år 2100, som de kaller RCP-er. En av dem, RCP 4.5, handler på ingen måte om det du tror: At temperaturen vil øke med 4.5 grader i år 2100.
RCP 4.5 viser derimot til at strålingspådrivet i atmosfæren i år 2100 vil være på 4.5 w/m², gitt en viss mengde klimagasser i atmosfæren, noe som igjen er et resultat av atmosfærens klimafølsomhet, menneskenes livsstil, befolkningstall og hvilke energikilder vi bruker. RCP 4.5 kan gi en temperaturøkning mellom 1.1 og 2.6 grader celsius. Mest sannsynlig er en økning på 1.8 grader.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Parisavtalen
  2. NRK
  3. Klimaendringer