Norge bør bidra med kunnskap om eHelse | Andreas Saxlund Pahle og Henrik Vogt

Mens vi venter på «enkle» løsninger for elektronisk samhandling i helsevesenet blir vi i stedet servert fremtidsvyer, skriver artikkelforfatterne.

Jonas Gahr Støre lover at Norge skal bli verdensledende på eHelse innen 2025. Politikere bør ikke hype.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I dag står vi overfor et gigantisk innsalg om at digital helse eller eHelse skal kunne revolusjonere fremtidens helsevesen.

Medisinsk månelanding

Ved å fremme eHelse som en medisinsk månelanding for Norge ønsker Jonas Gahr Støre å fremstå som en visjonær statsmann i Arbeiderpartiets modernistiske tradisjon. Men helselandskapet er fullt av tåke, og det som kan virke basert på vitenskap er ofte luftige tankeslott. Det er behov for mer kunnskap på feltet.

Støre lover at Norge skal bli verdensledende på feltet innen 2025. I et tilsvar til vårt debattinnlegg 24. mai om politisk eHelse-hype, innrømmer han at eHelse er «mer visjon enn virkelighet». Vi tror han har tatt poenget vårt: Politikere bør ikke hype.

Andreas Saxlund Pahle
Henrik Vogt

Forbedret datalogistikk

Telenors eHelse-leder Lars Bakken og lege og forretningsutvikler Naeem Zahid påpeker i sitt svar til oss 30. mai at eHelse er et begrep som dekker mange ting. Det er vi enig i, og det er derfor viktig å presisere at vi ikke er imot forbedret datalogistikk, trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere eller elektroniske dørlåser. En av oss (Pahle) jobber også med velferdsteknologi i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Dette er et felt med potensial – hvis det forankres i gode faglige vurderinger.

Men mens vi venter på «enkle» løsninger for elektronisk samhandling i helsevesenet blir vi i stedet servert fremtidsvyer.

Støres tro

Vi er mest bekymret for ett punkt Støre tror på: At massiv kroppsmonitorering koblet til kunstig intelligens (maskinlæring) vil gjøre folk i stand til å forhindre sykdom uten vesentlige skadevirkninger og kostnader. Her får vi hjelp av Bakken og Zahid når de sier at «det er naivt å tro at løpende overvåking med innhenting av helsedata og analyser basert på kunstig intelligens av ellers friske mennesker, skal gi stor helsegevinst. Slik monitorering vil bidra til overdiagnostikk og sykeliggjøring».

Et stødig offentlig Norge kan bidra til internasjonal forskning som gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag om visjonen. Støre kan lede her. Inntil videre vil vi slå ned på urealistiske løfter og bekymringsfulle planer om et medisinsk overvåkingssamfunn.