Når barn skal dø

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Når det er snakk om palliativ, eller lindrende, behandling i Norge, er det de voksne som er i fokus. Barn som lider av en uhelbredelig sykdom, er ikke en prioritert gruppe. Det er svært begrensede tilbud for barn med langtkommet, livstruende sykdom, utover det tilbudet barneavdelinger kan gi. Palliativ behandling for barn er ulik palliativ behandling for voksne. Mange barn lever i denne krisesituasjonen over flere år. I Stockholm bygger de nå en slik palliativ enhet for barn, som forventes å være ferdig i 2010. Vi etterlyser en debatt om også Norge trenger dette. Det er ikke bare voksne som har rett til en verdig avslutning på livet.

NATASHA og JIM PEDERSEN

leder og grunnlegger av Ja til lindrende enhet for barn