Slutt å bygge luftslott rundt sykkelsatsingen

  • Morgan Andersson
Nå trenger vi handling og penger. Det må gires om, skriver innleggsforfatteren.

I snart et halvt århundre har det norske folk ventet på trygge sykkelløsninger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

For å få flere til å sykle er det ett grep som trumfer alt: Sammenhengende sykkelveinett. Ingen byer i Norge har det i dag.

Byvekstavtalene i Nasjonal transportplan (NTP) kan være nøkkelen, men bare hvis de følges opp med penger og rask utrulling av separate sykkelveier.

Allerede i 1977 lovet regjeringen å få på plass et sammenhengende sykkelveinett i alle byer og tettsteder med over 5000 innbyggere. Men ennå er det ingen som har dette på plass.

Uten fysisk adskilt sykkelveinett vil de fleste av oss ikke føle at det er trygt nok å velge sykkelen i det daglige. Dette må sikres gjennom en håndfast tids- og investeringsplan i byvekstavtaler og bypakker.

Sammen med 20 organisasjoner med 1,5 millioner medlemmer har Syklistenes Landsforening derfor levert statsråden et felles innspill til NTP. Her er kravet om utbygging av sammenhengende sykkelveinett helt sentralt.

Mål om dobling

Vi har kjempet for og er fornøyde med at det er satt konkrete mål i forslaget til NTP: 20 prosent av personreisene i byområdene skal være på sykkel, og tilsvarende 8 prosent på landsbasis. Det vil si nær en dobling i syklingen.

I dag er det ikke mulig å se i byvekstavtalene hvor mye som går til sykkel.

Med mål må det følge midler. Først da vil det være mulig å kalle NTP «tidenes sykkelsatsing», som samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa ved lanseringen i mars.

Vi ser en dobbeltkommunikasjon i NTP som Hareide må forklare: Målene samsvarer ikke med deres egne fremskrivninger for sykkelbruk. Statsråden må bli tydeligere på hvordan han skal levere på ambisjonen.

Må gires om

I snart et halvt århundre har det norske folk ventet på trygge sykkelløsninger. Nå må politikerne slutte å bygge luftslott og å pakke satsingen inn i samlepotter.

Nå trenger vi handling og penger. Det må gires om.

Først da er det mulig å følge utbyggingen – nærmest meter for meter – og måle veksten i sykling.