Når forskere og fagfolk ønsker seg mer politisk korrekte svar

Fremskrittspartiets Jon Helgheim er kritisk til påstander i en kronikk i Aftenposten.

Det er ingen edel handling når fagpersoner aktivt leter etter feil svar for å unngå stigmatisering. Resultatet av det kan være at enda flere innvandrere blir alvorlig syke og døde.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 19. april har Bushra Ishaq og syv leger, professorer og forskere en kronikk om høy smitte blant innvandrere hvor de tar til orde for mer forskning.

Det er mildt sagt problematisk at det som på papiret ser ut som et høykompetent panel, skriver et innlegg som ser bort fra den forskningen vi allerede har på feltet. De ønsker tilsynelatende at det skal letes etter mer politisk korrekte svar.

Innlegget antyder sterkt sosial ulikhet som årsak til overrepresentasjonen, selv om all tilgjengelig kunnskap tilsier noe annet.

I desember 2020 kom Folkehelseinstituttets (FHI) første rapport hvor faktorer som bosted og yrke ble undersøkt. Konklusjonen var at dette har liten betydning. Det hindret ikke Bushra Ishaq i å stille opp på Dagsrevyen 4. februar og forklare høy smitte blant innvandrere med deres typiske yrker, stikk i strid med hva forskningen sier.

Etter dette publiserte Legeforeningen en rapport som har undersøkt trangboddhet, og 15. april kom FHI med en rapport som har undersøkt betydningen av yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt. Begge disse rapportene er entydige på at slike faktorer i liten grad er forklaringen. Dette påpekes også i en kommentar i Aftenposten 22. april.

Innleggsforfatterne etterlyser fokus på andre faktorer enn etnisitet, kultur og religion som årsak. Men faktum er at det aldri har vært fokus på slike faktorer.

Innlegget avsluttes med å ramse opp en rekke mulige årsaker til høy smitte blant innvandrere. Disse passer bedre inn i forfatternes verdensbilde enn hva forskningen sier.

Det er alvorlig nok at mange fagpersoner gjennom pandemien har konkludert med årsaker til høy smitte blant innvandrere som bare har vært basert på ren synsing. Enda mer alvorlig er det at de fortsetter å fremheve denne synsingen etter at forskningen langt på vei har tilbakevist det.

Det er ingen edel handling når fagpersoner aktivt leter etter feil svar for å unngå stigmatisering. Resultatet av det kan være at enda flere innvandrere blir alvorlig syke og døde.