Debatt

Utdanningsdirektørens merkelige metode

  • Maren Synnevåg
    Maren Synnevåg
    mor til sønn i den nedlagte Talentsatsingen
Marte Gerhardsen fra hjemmekontor torsdag, i anledning bystyrehøringen om Oslo-skolen.

Det virker ikke som om Gerhardsens direktørstab er så opptatt av matematikk. Med mindre tallene går i deres favør.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslos utdanningsdirektør Marte Gerhardsen har sin egen forståelse av realfagssatsingen. Nylig ble hun beskyldt for å lyve under en høring. Samtidig tar hun en spansk en, at Oslo kommune satser på et samarbeid med Vitensenteret. Et samarbeid som ikke finnes.

Har ikke Gerhardsen skjønt at dette er to forskjellige tilbud, rettet mot to ulike målgrupper?

Spesielt flinke elever

I åtte år har Oslo-skolen hatt et tilbud til spesielt flinke elever i ungdomsskolen. Rundt 100 elever har årlig fått to timer ekstra matteundervisning i uken sammen med likesinnede på ni vertsskoler. Mattetilbudet er for nerder som ønsker å fordype seg i algebra og problemløsning. Kurset har kostet 1,8 millioner kroner årlig og er nå en saga blott.

Det virker ikke som om Gerhardsens direktørstab er så opptatt av matematikk. Med mindre tallene går i deres favør. Hun har hittil i denne debatten kommet med mange tomme ord. Når hun blir konfrontert, kaller hun det «feilslutninger». Men hvem er det som trekker feil slutninger?

For hverken lærere, elever eller foreldre har fått en faglig begrunnelse for hvorfor talentsatsingen skrotes. I skyggen av koronaen kom tilbudet aldri opp igjen i august 2020, og vi fikk ingen beskjed. Ikke skolene heller.

Matematikk er et gresk begrep som betyr «glad i å lære». Evnen til logisk tenkning tar ikke hensyn til hvor du bor eller hva foreldrene dine tjener. Derfor er tilbudet med på å utjevne sosiale forskjeller i Oslo-skolen.

De med stort læringspotensial

Talentsenteret i realfag, som direktøren aktivt bruker som et skalkeskjul for nedleggelsen av kommunens eget tilbud, er derimot noe ganske annet.

Kommunens tilbud sikter seg inn på elever som presterer høyt i matematikk.

Vitensenterets tilbud er for elever som ikke automatisk får seksere, men som har et stort læringspotensial i realfagene. Det er for elever som har behov for større faglige utfordringer enn det nærskolene klarer å tilby. Hver måned får elevene på kurset tre dager med undervisning på Vitensenteret.

Talentsenteret finansieres i dag ene og alene av et spleiselag mellom staten og Sparebankstiftelsen. Oslo kommune har ikke bidratt med et rødt øre. Derfor blir de grunnløse løftene Gerhardsen kommer med, et svært gjennomsiktig glansbilde for dem som nå mister det kommunale tilbudet.

Uvitenhet på flere plan

At Norges største skoleeier legger ned sine tilbud, samtidig som de forventer at staten og private tar regningen for de lovpålagte rettighetene elevene har, er graverende.

Gerhardsens fraværende forståelse av tilbudene vitner om uvitenhet på flere plan. Ikke minst overfor brukerne hennes. Elevene. Det er dem hennes feilslutninger går ut over.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Talentutvikling
  2. Matte
  3. Oslo
  4. Skole og utdanning