Raymond Johansen bør belegge sine alvorlige beskyldninger mot Resett

Raymond Johansen (bildet) er ikke en tilfeldig rørlegger som kan lire av seg alskens falske påstander uten at det får konsekvenser for dem som blir omtalt, skriver Helge Lurås.

Å knytte Resett til «høyreekstrem propaganda» samt «konspirasjonsteorier og fremmedfrykt» er temmelig drøyt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Raymond Johansen og Rina Mariann Hansen markerer 20-års dagen for det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen med å skrive at «Høyreekstremisme og fremmedfiendtlige holdninger får stadig bedre kår i Norge».

De to Ap-politikerne maler et dystert bilde av situasjonen i Oslo og Norge.

«Vi trenger høyere beredskap mot hatretorikk, konspirasjonsteorier og ekstremisme, men også å stoppe normalisering og alminneliggjøring av hat og fordommer», skriver de og mener ordene og holdningene som lå bak drapet «i høyeste grad lever videre i Norge».

Fordømmende tekst

Det er en fordømmende tekst som på ingen måte tegner et riktig bilde av situasjonen i Norge.

Dette er et land som har sett sin befolkning øke med nesten 800.000 asylsøkere og migranter de siste førti år. I Oslo har mer enn tretti prosent av innbyggerne nå innvandrerbakgrunn. Forsøkene på integrering har kostet hundrevis av milliarder av kroner, infrastruktur har blitt bygget og politi- og sosialmyndigheter jobber på spreng. For få år siden opplevde vi at over 150 ungdommer dro fra Norge for å slutte seg til IS i Syria.

I Johansens og Hansens egen by er det utallige nordmenn som har erfaring med motsatt rasisme, det å bli kalt potet, hviting, kæbe og så videre. Unge, norske gutter blir truet og banket opp eller frastjålet klær og mobiltelefoner. Likevel har de aller fleste nordmenn beholdt et positivt syn på innvandring.

Falske påstander

Ap-politikerne beklager seg over «fordommer» og «polariserende retorikk». Men mangelen på selvinnsikt er slående.

I en passasje skriver de at et «stort omfang av høyreekstrem propaganda er lett tilgjengelig på digitale plattformer». Og i neste setningen avlegger de undertegnedes nettavis et besøk: «Nettsteder som HRS og Resett sprer konspirasjonsteorier og fremmedfrykt», kan vi lese.

Johansen og Hansen dokumenterer ikke disse beskyldningene, de bare slynges ut som selvfølgelige påstander. Å knytte Resett til «høyreekstrem propaganda» samt «konspirasjonsteorier og fremmedfrykt» er temmelig drøyt. Vi kan ikke akseptere at ledende politikere kommer med slike beskyldninger enten fordi de ikke vet bedre eller fordi de har en politisk agenda for å piske opp en stemning og mobilisere velgere.

Jeg forventer derfor at Raymond Johansen og Rina Mariann Hansen belegger disse alvorlige påstandene om Resett eller at de i Aftenposten går ut og beklager og trekker dem tilbake. Raymond Johansen er ikke en tilfeldig rørlegger som kan lire av seg alskens falske påstander uten at det får konsekvenser for dem som blir omtalt.