Vi må kunne diskutere skattenivå uten skremmebilder

Trygve Svensson er daglig leder i Tankesmien Agenda.

Gjentatte forsøk på å bevise formuesskattens skadelige effekter har vist seg fåfengte.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi har svære oppgaver foran oss i 2020-årene. Alt fra koronagjenoppbygging til rettferdig grønt skifte. Hva er felles for om vi lykkes? Det avhenger av fordelingspolitikk. Hvis vi ikke får til en god deal for flertallet, vil de store grepene hverken få oppslutning eller gjennomføringskraft.

Dette var utgangspunkt for kronikken min «Skattepolitikken på venstresiden er overraskende moderat.» Jeg har vært heldig og fått to svar fra tankesmien Civita.

Kutte skole eller eldreomsorg?

Gard Løken Frøvoll påpeker i sitt innlegg at regjeringen har brukt nesten fire år på å senke skattene med 30 milliarder kroner, men svarer egentlig ikke på om han synes det er nok. Resultatet er uansett at fellesskapet blir dårligere finansiert. Det fører til for høy bruk av oljepenger, en bekymring Frøvoll deler.

Men da må man velge. Man kan ikke både ønske store skattekutt og mindre oljepengebruk, med mindre man også vil ha betydelige kutt i velferden. I så fall ville det vært ryddig å si om det er skole eller eldreomsorg som skal kuttes.

Bærer preg av skremmebilder

Mathilde Fasting skriver i sitt innlegg at «private bedrifter går dystre tider i møte» hvis vi bekjemper voksende ulikheten med politikk. Innlegget bærer dessverre preg av skremmebilder.

Sannheten er at Norge i dag har lav formues- og kapitalbeskatning sammenlignet med andre land. Beskatningen vår på dette området er på omtrent halvparten av OECD-gjennomsnittet.

Senest i begynnelsen av januar slo en stor internasjonal studie fra LSE og Kings College fast at det ikke er hold i at skattekutt for de rike har såkalte «dynamiske effekter». Norge inngår i analysen.

Må være villig til å betale

Gjentatte forsøk på å bevise formuesskattens skadelige effekter har vist seg fåfengte. Skattekutt bør skje i inntektsskatten, mest for dem som har minst. Det er rettferdig og vil skape fart i økonomien.

Internasjonale kåringer viser gjentatte ganger at Norge er et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet. Det er fordi vi er et velferdssamfunn, med kompetente arbeidstagere, høy tillit og en offentlig sektor som fungerer bra.

Hvis det skal forbli slik, må vi være villig til å betale for det. Da må vi kunne diskutere skattenivå og fordeling uten skremmebilder.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.