Debatt

Likestilling i kunsten: Kjønnspolitisk bokholderi

 • Oda Wildhagen Gjessing
  Kunsthistoriker og kurator for kunstsamlingen
 • Anders Bjørnsen
  Leder, kunst og kultur, Sparebankstiftelsen DNB
Oda Wildhagen Gjessing er kunsthistoriker og kurator for kunstsamlingen. Anders Bjørnsen er leder for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

Det blir misvisende når man teller en liten tegning på samme måte som en betydelig skulptur.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 13. oktober skriver Tone Hansen fra Henie Onstad Kunstsenter og Marie Louise Sunde i Equality Check om skjev kjønnsrepresentasjon i norske kunstsamlinger. Bakgrunnen er kampanjen «Likestilling i kunst».

Kvinneandelen på museer, i private samlinger, stiftelser, bedrifter og hos privatpersoner er blitt undersøkt, og det konkluderes med at kun 10 prosent av verkene er laget av kvinner. Det er vanskelig å være uenig i at kjønnsrepresentasjonen fremstår skjev.

Blant samlingene med lav kvinnerepresentasjon som trekkes frem, er Sparebankstiftelsen DNBs kunstsamling. Vi vil gjerne nyansere bildet.

Antall kunstnere vs. antall verker

Antall kvinnelige kunstnere i Stiftelsens samling er drøyt 22 prosent. Ikke 10 prosent, slik som det hevdes. De siste fem årene er det innkjøpt 30 prosent kvinnelige kunstnere.

Når det gjelder antall verk, er det riktig at cirka 10 prosent er laget av kvinner.

Dette skyldes at det av noen få av samlingens mannlige kunstnere er kjøpt inn mange verk. Her står Nikolai Astrup i en særstilling med 250 verk, alt fra små tegninger og grafikk til store malerier. De utgjør alene over 30 prosent av Stiftelsens samling.

Vi eier også den største samlingen av Kurt Schwitters utenfor Tyskland (25 verk). Denne er permanent utlånt til Henie Onstad. Grunnen til at vi de siste ti årene har prioritert å bygge opp denne samlingen, i forståelse med Henie Onstad, er at han bodde og arbeidet her til lands i lange perioder på 1930-tallet. Den norske kunstneren Terje Bergstad er representert med 41 arbeider i Stiftelsens samling, i hovedsak mindre tegninger og grafiske blad.

Les også

Likestilling i kunsten: Ikke signér oppropet

Norsk kunst i en bredere sammenheng

Som et tankeeksperiment kan man fjerne Astrup, Schwitters og Bergstad, som er representert med «uforholdsmessig» mange arbeider. Da ville antall verk laget av kvinnelige kunstnere i Stiftelsens samling være 31,7 prosent.

Sparebankstiftelsen låner ut hele kunstsamlingen til ulike norske museer, og vi konsentrerer oss om modernismen.

Det var i tidligere tider langt flere mannlige enn kvinnelige kunstnere, dette reflekteres selvsagt i kjønnsrepresentasjonen. Også når det gjelder historisk kunst, kan det være klokt å være oppmerksom på kjønnsrepresentasjon.

Blant annet derfor har vi de siste 11 årene hatt en satsing på vesentlige, internasjonale, kvinnelige avantgardekunstnere som i liten grad er representert i norske museumssamlinger. Hensikten er også å bidra til å sette norsk kunst (av både menn og kvinner) inn i en bredere sammenheng.

Les også

Likestilling i kunsten? Ja, takk!

Nærsynt opptelling kan villede

En selvsagt forutsetning for valg av kunstnere og verk er – og har alltid vært – at det skal dreie seg om fremragende kunstnere og viktige verk. Uavhengig av kjønn skal de fortjene en tydeligere posisjon. Noen eksempler:

 • Tre verk av svenske Lena Cronqvist utlånt til KODE
 • Seks verk av danske Sonja Ferlov Mancoba utlånt til Nasjonalmuseet
 • Tre verk av tyske Hannah Höch utlånt til Henie Onstad
 • Et verk av britiske Barbara Hepworth utlånt til Henie Onstad
 • Fire verk av fransk-amerikanske Louise Bourgeois utlånt til Nasjonalmuseet

Nærsynt opptelling kan villede. Verkene av Hepworth og Bourgeois er i antall kanskje ikke så imponerende, kun fem. De slår dermed ikke så «fordelaktig» ut på kjønnsstatistikken. Men arbeidene er monumentale og sentrale i deres kunstnerskap. Både kunstfaglig og økonomisk har dette vært tunge satsinger fra vår side.

Det blir mildt sagt misvisende når man teller og registrerer en liten tegning av Nikolai Astrup til 7800 kroner på samme måte og nivå som en betydelig skulptur av Barbara Hepworth til 40 millioner kroner.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Likestilling
 2. Kunst