Debatt

Kort sagt, søndag 20. desember

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

«Blackface»-debatten. Hyttebygging. Klimaforskning. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Humor, hudfarge og kunnskap

Komiker Shabana Rehman tar yrket sitt i forsvar ved å stemple dem som melder sin mistrivsel med en bestemt komisk stil som folkefiender, at disse fører en «revolusjon som spiser sine barn».

Beskyldningen kommer fordi DPlay tar en selvstendig beslutning om at deres program «hører ikke hjemme på skjermen i 2020» uten en advarsel om «rasistiske undertoner». Det er det private medieselskapet, ikke folk med mørk hudfarge, som kan true Rehman til å «miste jobbene sine». Å rettferdiggjøre «blackface» som komisk, sier hun ingenting om.

Kjenner komikeren forskningen til professor i sosialpsykologi, Thomas E. Ford? Nedsettende («disparaging») humor påvirker diskriminerende holdninger hos tilskuerne. Toleranse for diskriminerende holdninger normaliseres, potensielt forsterkes.

Ford viser til at sjåvinistiske menn som utsettes for sjåvinistisk humor, i større grad viser vilje til å voldta kvinner, sammenlignet med sjåvinistiske menn utsatt for ikke-sjåvinistisk humor. Humor kan ha virkninger verdt å tenke over.

Patji Alnæs-Katjavivi, lege


Hytta er ikke farlig

Det blir hevdet at hyttebyggingen er ute av kontroll, og at hytter er en klimaversting. En nasjonal plan blir etterlyst.

Åseral er en av de største hyttekommunene i Agder med ca. 2200 hytter. Hytteområdene dekker allikevel bare ca. 1,7 prosent av arealet. Forsiktig arealbruk er en selvfølge.

Hytteområder er ikke rasert natur. Både kongeørn og hubro hekker nær turistene. Intakt natur er den største rikdommen et samfunn kan ha. Dette blir tydeligere med økt press på naturområder.

Hytteturismen må bli mest mulig klimanøytral. Lokale tiltak gjøres, men har begrenset potensial for å redusere klimagassutslipp. Nasjonale ordninger gjennom prismekanismer og reguleringer vil gi bedre resultat.

Tiltak rettet mot hyttenæringen er ikke ønskelig. Generelle tiltak er bedre. Hytteturismen gir arbeidsplasser. Dette må vektlegges. De ca. 100 arbeidsplassene knyttet til hytteturisme her ville tilsvare ca. 1200 arbeidsplasser i nabokommunen Kristiansand. Forslag:

  • Reduser fradraget for gjeldsrenter i selvangivelsen
  • Økt «karbonskatt»
  • Differensiert strømpris. Stigende tariff med økende forbruk er mulig.

Øyvin Moltumyr, næringssjef, Åseral kommune


Skråsikre rektorer om klimaforskning

I Aftenposten 29. november presenterte lederne for 13 forskningsinstitusjoner, blant annet rektorene på universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim, hva de kalte tre «uomtvistelige fakta» om klimapolitikk. Forskningens livsblod er imidlertid ikke uomtvistelige fakta, men usikkerhet og tvil. Tillat meg derfor å nyansere.

De påstår blant annet at «konsekvensene av klimaendringene er allerede store». Man kan ha en spesiell definisjon av ordet «store», men foreløpig er konsekvensene for samfunnene beskjedne i forhold til andre drivkrefter. Matproduksjonen øker over hele verden, mens antall som dør av ekstremvær og tropiske sykdommer, faller.

De påstår også at utslippene av klimagasser må halveres innen 2040 for å nå målet om å begrense temperaturøkningen til 2 grader. Som FNs klimapanel beskriver godt, er det i realiteten stor usikkerhet her. I siste hovedrapport var forskerne for eksempel 70–80 prosent sikre på at en fordobling av atmosfærens CO2-innhold vil føre til en oppvarming på mellom 1,5 og 4,5 grader.

Kort sagt: Det trengs mer forskning. Lederne ved våre fremste forskningsinstitusjoner bør oppmuntre sine forskere til å stille spørsmål. Skråsikkerhet dyrkes i andre samfunnsinstitusjoner.

Øystein Sjølie, samfunnsøkonom


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Rasisme
  3. Humor
  4. Klimaendringer
  5. Hytte