Nei, Obos betaler ikke utbytte til rike eiere

  • Åge Pettersen
Det er uklart hvor påstanden om at Obos er blitt «en prisdriver i markedet» kommer fra, skriver kommunikasjonsdirektøren i Obos. Han mener tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang (avbildet) bommer i sin kritikk av Obos.

Fabian Stang tar feil når han hevder at overskuddene holdes langt unna medlemmene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Obos opplever et viktig medlemsengasjement. Tirsdag møttes et rekordhøyt antall medlemmer for å stake ut kursen videre og styrke medlemsdemokratiet.

I debatten rundt dette er det viktig at fakta kommer tydelig frem.

Det er feil når Fabian Stang i Aftenposten skriver at «overskuddene holdes langt unna eierne, altså medlemmene».

Obos betaler ikke utbytte til rike eiere. Pengene går til å utvikle flest mulig boliger til medlemmene. Obos hadde i fjor et overskudd på tre milliarder kroner, og investerte det dobbelte i boligbygging.

Overskuddene holdes altså svært nært medlemmene.

Og det er ikke riktig når Stang skriver: «Pengene brukes ikke på forsiktig prisreduksjon på nye leiligheter, noe som ville gitt prisfall i hele markedet. De brukes på stadig nye aktiviteter, lenger og lenger vekk fra grunntanken.»

Den viktigste jobben til Obos er å bygge for medlemmene. Siden 2015 har det blitt bygget over 18.000 nye boliger. Det er i kjernen av «grunntanken».

Det har skapt reaksjoner at Obos ville selge en leilighet til 95 millioner kroner. Det skal vi ikke gjøre igjen.

Det er uklart hvor påstanden om at Obos er blitt «en prisdriver i markedet» kommer fra.

Faktum er at jevn, omfattende og langsiktig utbygging bidrar til å holde prisene nede. Og de siste årene har Obos også utviklet nye boligsosiale modeller, som senker terskelen inn i boligmarkedet. Denne satsingen skal trappes kraftig opp.

Stang skriver også at Obos solgte snart innflyttingsklare boliger på Ulven. Det er feil. Boligene er klare for innflytting i 2023.

Stang fronter de stadige angrepene på Obos som «en innsats for medlemsdemokratiet». I Aftenposten skriver han samtidig at «når Obos drysser ut penger til store deler av det frivillige Norge, blir jeg litt usikker på motivet».

Motivet er enkelt. Generalforsamlingen i Obos, den ypperste representanten for medlemsdemokratiet, har tidligere vedtatt at vi skal øke støtten til gode formål.

Det gjør oss stolte. Det burde også Stang være.