Søppelplukking som straff for å ha gjengvoldtatt en ung jente? Forkastelig.

Det norske systemet, som er tuftet på tillit og fellesskap, er ikke designet for å håndtere denne typen kriminalitet: unge menn som begår brutale handlinger, gjerne i gjenger, skriver Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen.

Norge beveger seg i retning av det vi har advart mot i mange år.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nylig falt en dom i Oslo tingrett hvor seks unge menn på Oslos østkant ble dømt for å ha gruppevoldtatt en 15 år gammel jente. Jenta ble holdt fast, slått og truet mens hun ble systematisk voldtatt. I tillegg ble hun drapstruet på det groveste.

På hvert eneste punkt ble de unge mennene funnet skyldig. Man skulle tro at en slik grov sak, med en strafferamme på 21 år, fikk en kraftig reaksjon. Om du trodde det, tok du feil.

De seks unge mennene fikk fra 360 timers samfunnsstraff til 60 dagers fengsel.

To av de unge mennene ble dømt for medvirkning. De var sentrale i å planlegge overgrepet, og deres medvirkning var «en nødvendig forutsetning» for at voldtekten kunne finne sted. De fikk kun samfunnsstraff.

For å ha bidratt til en brutal gjengvoldtekt av en 15 år gammel jente må altså unge menn plukke litt søppel. Det er ikke til å tro.

Svenske tilstander

Dette får oss til å spørre: Hvor mange unge jenter skal få livet ødelagt før Norge setter ned foten for brutale voldtekter?

Disse problemene vekker et enormt engasjement blant vanlige folk. De er bekymret for utviklingen med stadig mer ungdomskriminalitet, som vi så før pandemien. I tillegg ser vi at flere blir dømt for grove voldtekter. Fra aktivister og politikere blir vi imidlertid møtt henvisning til trangboddhet og sosiale forhold.

Blant aktivistiske politikere er det nok enkelt å kunne skylde på sosiale forhold og at de bor trangere på Oslos østkant enn i resten av byen. Men vi vet alle sannheten: Å bo trangt betyr ikke at du trenger å gruppevoldta jenter på kveldstid.

Vi kan ikke lenger tillate at brutale voldtektsmenn gjemmer seg bak alderen for å unnslippe straff for groteske forbrytelser

Norge beveger seg i retning av det vi har advart mot i mange år. De svenske tilstandene er på vei til Norge. I vårt naboland har klankultur tatt over nabolag. Store grupper menn møtes for å løse familiefeidene i masseslagsmål. Spørsmålet er bare når det kommer til Norge, om vi ikke tør å stå opp mot denne brutale kulturen.

For det norske systemet, som er tuftet på tillit og fellesskap, er ikke designet for å håndtere denne typen kriminalitet: unge menn som begår brutale handlinger, gjerne i gjenger. Med et utall sosionomer som står klar for å finne vikarierende argumenter for hvorfor akkurat denne unge mannen egentlig ikke er skyld i egne handlinger.

Det må være trangboddheten, det må være foreldrenes inntekt eller at skolen ikke er bra nok. Eller som vi har sett i det siste: at politiet og samfunnet vårt er rasistisk.

Straff vil ha effekt

Fremskrittspartiet mener det er på høy tid å avskaffe strafferabatten for unge, som gjør at slike brutale voldtektsmenn i praksis får gå fri. Vi kan ikke lenger tillate at de gjemmer seg bak alderen for å unnslippe straff for groteske forbrytelser.

I statistikken er det vanskelig å få oversikt over hvilke type voldtekter som gjennomføres. Vi mener det bør være en egen kategori for voldtekt gjennomført av to eller flere personer. De siste årene har antallet grove voldtekter økt. I 2017 var det 12 grove voldtekter som førte til dom, mens i 2018 og 2019 var det henholdsvis 24 og 22. Ingen av de øvrige årene de siste to tiårene har hatt lignende tall, ifølge SSB.

Derfor har vi foreslått å øke minstestraffen for alvorlige lovbrudd og skjerpe straffene slik at maksstraffen er 50 år for de mest alvorlige forbrytelsene. Den kriminelle lavalderen må ned til 14 år, og vi må bruke ubetinget straff også på kriminelle under 18 år.

Dette vil ha en reell effekt. Fortsetter vi ned den samme stien, vil det gå som med Sverige: stadig mer brutal kriminalitet. Det kan vi ikke la skje med landet vårt.