Det bør være plass til Oslo fengsel i hovedstaden

 Et byfengsel gir lyd og liv, og pårørende må ha mulighet til å besøke sine kjære, skriver fengselsleder Nils Leyell Finstad i Oslo fengsel.

En inkluderende hovedstad ivaretar selv sine innsatte.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Regjeringen vil flytte Oslo fengsel ut av Oslo by. Dermed er planen for et fengsel på Grønland lagt død, og Bredtveit-alternativet i Groruddalen er lagt på is.

Hvis det ikke er plass til Oslo fengsel i hovedstaden, hva sier det om politikere på lokalt og nasjonalt nivå? Hva sier det om oss som samfunn? Hva er Norges hovedstad uten totalt mangfold?

Politikere har ivret for NRK-flytting til Groruddalen. Nå kan vi etablere et moderne fengsel der. Dette ønsker ikke politikere som ellers er opptatt av å snakke om menneskerettigheter.

Uverdige forhold

Jeg har bodd hele livet i Oslo. Endringene på disse 57 årene er imponerende. Det er byutvikling i særklasse. Gleden forsvinner hvis det ikke er plass til alle. De fleste i Oslo fengsel har tilhørighet til Oslo by. En inkluderende hovedstad ivaretar selv sine innsatte.

Flere norske fengsler er ikke egnet til fengselsdrift. Regjeringen fortjener ros for å prioritere nybygg. Nå står endelig et nytt Oslo fengsel for tur.

Sivilombudsmannen har med rette kritisert Oslo fengsel for omfattende bruk av faktisk isolasjon, som skyldes bygningsmessige forhold og mangel på ressurser.

Tilstanden til deler av bygningsmassen er kritisk. Ingen innsatte har dusj på cellen, vi har få fellesskapsrom og inhumane uteområder. Innsatte blir psykisk syke av forholdene i Oslo fengsel. Det er ikke en menneskerettighetsnasjon verdig.

Fengsel og lokalsamfunn

Historisk sett har Norge hatt flere mindre fengsler i byer. Disse er nå erstattet av større høysikkerhetsfengsler i utkantstrøk. Dette får konsekvenser for tilbakeføringsarbeidet.

Kriminalomsorgens nye visjon er «straff som endrer». Et vellykket tilbakeføringsarbeid med fokus på overgangen mellom fengsel og samfunn forutsetter at fengsel og lokalsamfunn kan være en ressurs for hverandre.

Et hovedstadsfengsel må ha nærhet til politi, domstol og kommunale tjenester, Nav og frivillige, som Røde Kors tilbakeføringssenter, visitorer, Wayback og samfunnsengasjerte bedrifter. Et byfengsel gir lyd og liv, og pårørende må ha mulighet til å besøke sine kjære.

Her ligger Oslo fengsel i dag, på Grønland i sentrum. Botsfengselet sto ferdig allerede i 1851. Det var, før nedleggelsen i 2017, det eldste fengselet i landet i drift.
Dette grøntområdet frykter naboer at vil gå tapt dersom nytt Oslo fengsel legges til Bredtvet. Bak trærne står dagens kvinnefengsel med 50 plasser.
Her på Bredtvet vurderte regjeringen å legge Oslos nye høysikkerhetsfengsel. I dag ligger det et kvinnefengsel her. Nå legges planene på is.

Barn har rett til kontakt, og kort avstand er for mange en reell forutsetning. Det er en stor faglig og menneskelig verdi å utholde varetekt og gjennomføre straff i den byen du skal løslates til.

Nye digitale løsninger vil aldri erstatte fysisk kontakt, men være alternativer i visse situasjoner. En innsatt må primært få møte sin anklager, sin forsvarer, sin dommer og sine pårørende ansikt til ansikt.

Naboprotester og politisk motstand

Statsbygg har saumfart Oslo by på jakt etter egnet tomt. Tomten ved Bredtveit fengsel i Groruddalen er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Dette vil også gi et nytt kvinnefengsel. Kvinner skal ha likeverdige soningsforhold som menn. Det burde være en selvfølge, men er ikke tilfelle i dag. Det er uhørt.

Dagens tomt på Grønland fremstår også egnet. Tas hele området her i bruk, vil også dette kunne sikre et nytt kvinnefengsel og fortsatt nærhet til politihuset.

Saken har tatt en ny vending, blant annet som følge av naboprotester og politisk motstand.

Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Bredtveit fengsel har vært fengsel og institusjon siden 1923. Ingen naboer blir dermed overrumplet.

Jeg har møtt mange innsatte i norske fengsler. Innsikt og kunnskap gir trygghet. Flere har begått svært alvorlige handlinger. Derfor skal det bygges et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, tilpasset omgivelser og med stor respekt for naboene. Det burde gi trygghet og ro.

Sikkerhet er viktigst

En hovedstad er mangfold, inkludering, bidrag og bistand. En hovedstad huser slott og fengsel.

Vårt samfunnsoppdrag er å gjennomføre straff og varetekt på en måte som er betryggende for samfunnet. Sikkerhet er viktigst. Det er vår stolthet. Innenfor disse rammene skal vi sikre innsatte tilfredsstillende forhold.

Vi har store vyer for et fengsel som samhandler med byens innbyggere. Gamle bygg bør brukes til det de er bygget for. Historiske fengselsbygg kan brukes i harmoni med nybygg. Vis politisk mot og bygg et nytt Oslo fengsel i Oslo by nå. Det haster.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter