Debatt

Journaliststudenter er som studenter flest

  • Jan Fredrik Hovden
    Professor, Universitetet i Bergen
  • Rune Ottosen
    Professor emeritus, OsloMet
Journaliststudentenes politiske orientering fremstår nokså gjennomsnittlig for studenter, skriver innleggsforfatterne. På bildet: Oslo Met.

Kristin Clemets bekymring for journalistutdanningene som radikaliserende fremstår nokså ubegrunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 22. mai diskuterer Kristin Clemet journalisters politiske oppfatninger. Hun er bekymret for deres blindsoner og manglende evne til å se saker fra flere sider.

Hun spør om « ... journalistene står til venstre allerede når de begynner på journalistutdanningen, eller om de gradvis blir mer venstrevridde gjennom utdanningen eller arbeidet». Om våre mange studier av journaliststudenter begynner å bli litt gamle, mener vi funnene fremdeles har relevans for Clemets spørsmål.

Bekymringen for journalistutdanningene som radikaliserende fremstår nokså ubegrunnet. Våre studier, gjort sammen med Gunn Bjørnsen, viser at journaliststudentene endrer seg svært lite i hva som motiverer dem, hva de vil jobbe med, og hvilke idealer de har gjennom studieløpet og i møtet med yrket.

Hva så med «venstrevridningen»? Rundt halvparten stemte på sosialistiske partier i både 1988 og 2012. Men færre stemmer langt til venstre. Der halvparten av studentene støttet SV og RV i 1988, hadde dette falt til én av fem for SV/Rødt i 2012.

Like mange ville stemme Høyre. Bare 13 prosent sa seg da svært interesserte i politikk, og kun et fåtall hadde lyst til å jobbe med temaet «samfunn og politikk». Politisk radikalisme fremstår slik ikke som en utbredt motivasjon for å søke seg til journalistyrket.

I det hele fremstår journaliststudentenes politiske orientering nokså gjennomsnittlig for studenter. Den er omtrent på linje med studenter fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og klart mindre radikale enn studenter ved Det humastiske fakultet.

Slike skjevheter finnes på alle fag – også som høyrevridning. Vi fant ut i fjor at over 40 prosent av studentene ved Norges Handelshøyskole i Bergen ville stemme Høyre, mot 21 prosent av befolkningen.

Om man, som Clemet, er interessert i sammenhengen mellom mektige gruppers politiske holdninger og deres yrkesutøvelse, er det flere enn journalistene det vil være i offentlighetens interesse å diskutere.

  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Student