Engelskspråklig skoleklasse presenteres som et solskinnsprosjekt. Språkrådet er oppriktig bekymret | Åse Wetås

  • Åse Wetås, direktør, Språkrådet
Norsk er det samfunnsbærende språket her i landet, så små barn trenger først og fremst kompetanse i norsk, skriver artikkelforfatteren.

Små barn trenger først og fremst kompetanse i norsk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Utdanningsbyråden i Oslo avslører urovekkende holdninger til norskopplæring i forbindelse med etablering av engelskspråklig skoleklasse i hovedstaden.

Presenteres som et solskinnsprosjekt

I disse dager starter 80 elever på Manglerud skole opp i en klasse der det aller meste av undervisningen skal foregå på engelsk.

For første gang tilbyr den offentlige skolen undervisning etter samme læreplan som de private internasjonale skolene. Tilbudet blir nå gratis og dermed tilgjengelig for alle elever.

Av Oslos utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl blir det hele presentert som et solskinnsprosjekt for å gi elevene innpass på et «globalt arbeidsmarked».

Språkrådet er oppriktig bekymret

I NRK før helgen ble utdanningsbyråden utfordret av Noregs Mållag på at norskundervisningen elevene mister, er et problem.

Dahl svarer: «Norsk er språket vårt, og barna omgås det norske språket hele tiden, så at de får en del undervisningstimer på engelsk, tror jeg ikke svekker deres språkkunnskaper i norsk.»

Språkrådet er oppriktig bekymret for de holdningene til førstespråksopplæring som kommer frem her.

En voldsom nedvurdering

Ut fra denne logikken bør samtlige seksåringer få nesten all undervisningen sin på engelsk, siden norsk er et språk «de lærer likevel», mens engelsk vil sikre dem innpass i et «globalt arbeidsmarked».

Den undervisningen elever flest får i norsk, men som disse elevene mister, betraktes altså ikke som et tap.

Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta i det norske samfunnet

Det er en voldsom nedvurdering både av barns språkinnlæring og av den jobben lærere i norsk skole legger ned hver dag for at barn i den norske skolen skal få god norskopplæring.

En av de aller viktigste arenaene

Norsk er det samfunnsbærende språket her i landet, så små barn trenger først og fremst kompetanse i norsk.

Små barn bygger ordforråd i et tempo som vi voksne ikke er i nærheten av.

Skolehverdagen er en av de aller viktigste arenaene for å sette ord på det vi trenger å formulere oss om, både praktisk, sosialt og emosjonelt.

Norsk er det samfunnsbærende språket her i landet, så små barn trenger først og fremst kompetanse i norsk

I skolen skjer undervisningen i norsk systematisk – og omfatter både opplæring i lese- og skriveferdigheter og i norsk som kultur- og dannelsesfag.

Hverdagssamtalen i hjemmet og ellers på fritiden kan ikke veie opp for denne målrettede undervisningen. Det vil elevene på Manglerud skole komme til å merke.

Norskkunnskaper er en forutsetning for å delta

Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta i det norske samfunnet.

Språkrådet er derfor urolige for etableringen av offentlige utdanningsløp som overlater undervisningen i norsk til hjemmene.

På Twitter: @aasewet

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag fra oss: