Kort sagt, søndag 24. september

Tellekantsystemet innen forskning og tillit til forskning. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tellekanter er ikke så galt

Svein Sjøbergs innlegg om Frank Aarebrots manglende uttelling i det norske tellekantsystemer omtaler en velkjent svakhet ved systemet – det hverken kan eller skal brukes på enkeltpersoner. Men brukt på større enheter, for eksempel for å sammenligne universitetene i Bergen og Oslo, gir systemet god mening på grunn av store talls lov. Alle universiteter vil gjerne ha en Aarebrot, og hans aktivitet gir uttelling når UiB skal dokumentere sin deltagelse i samfunnsdebatten. Men en forsker i naturvitenskap skal ikke måles på antall oppslag i nasjonale massemedier. Tellekantsystemet har ført til at norske forskere publiserer mer, og dermed blir mer synlige, og det er bra for Norge. Tellekantsystemet er en enkel og røff måte å kvantifisere at forskning må publiseres for å ha en verdi.

Helge Holden, professor i matematikk, NTNU


Stoler vi på forskerne?

Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no, viser i en kronikk til at folk ikke stoler på forskerne. Bakgrunn for utsagnet er en undersøkelse der en blir bedt om å svare på følgende spørsmål: Når det gjelder forskerne, i hvilken grad opplever du at forskningen som drives er påvirket av deres egne politiske holdninger og synspunkter? Mitt problem er at jeg selv også vil svare bekreftende på dette spørsmålet. Selvfølgelig er forskningen påvirket av forskerens egne holdninger og synspunkter. Det gjelder valg av utdanning, det valget man gjorde da man valgte å bli forsker, valg av forskningsområde og til en viss grad også valg av arbeidsmetoder. Det vi må håpe, er derimot at forskningsresultatene ikke blir påvirket av egne holdninger.

Kanskje er dette pirkete? Men forskning og resultatene av denne prosessen, er ikke det samme. Det viser igjen at en må være uhyre presis når en gjennomfører undersøkelser av denne typen. Er en ikke det, som her, er det vanskelig å konkludere på grunnlag av svarene.

Kai A. Olsen, professor i informatikk, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus