Debatt

Blyhagl utgjør en helserisiko

  • Helle Katrine Knutsen
  • Anne Lise Brantsæter
  • Jan Alexander

Mattilsynet har gitt råd om at barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk bør begrense inntaket av vilt, skriver artikkelforfatterne. Foto: Tor G. Stenersen

Det er ikke lagt frem dokumentasjon som tilsier at det er fordeler ved bruk av blyhagl som kan veie tyngre enn hensynet til miljø og helse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oppheving av forbudet mot bruk av blyhagl skal behandles i Stortinget 3. februar. Debatten har fått oss til å tvile på om budskapet om at også blyhagl utgjør en helserisiko har nådd frem og blitt oppfattet.

Selv små mengder bly gir økt blodtrykk, økt risiko for nyresykdom og nedsatt IQ hos barn. Bly er et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen hos mennesker og dyr. Det er over 35 år siden de første rapportene kom om at små mengder bly kan skade hjernens utvikling hos fosteret og barnet. Siden har utallige studier bekreftet dette. Derfor ble det iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av bly i miljøet og redusere mengden bly folk blir utsatt for.

Forbud mot bly i bensin er ett av flere tiltak som har hatt stor betydning. Likevel er mengdene bly vi utsettes for fortsatt så store at helseskade i befolkningen ikke kan utelukkes. Det er derfor viktig at blyinntaket i befolkningen fortsatt reduseres. Hovedkilden nå er mat, og det er ønskelig å redusere alle kilder til bly i maten.

Bly finnes i ulike former både som metallisk bly og som blysalter. Noen har stilt spørsmål ved om metallisk bly, som finnes i ammunisjon og som avsettes i viltkjøttet, kan tas opp i kroppen. Svaret er ja, metallisk bly tas opp i kroppen.

Bly fra rifleammunisjon

Er det helseskadelig å spise kjøtt fra storvilt som er skutt med blyholdig rifleammunisjon? Igjen er svaret ja.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderte i 2013 at de som spiser mye storviltkjøtt har mer bly i blodet enn andre. Mattilsynet har på grunnlag av VKMs risikovurdering gitt råd om at barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk bør begrense inntaket av vilt. Mattilsynet råder å skjære vekk 30 cm i radius rundt hele sårkanalen eller å bruke blyfri ammunisjon.

Bly fra hagl

Men hva med blyhagl som brukes til jakt på småvilt? Britiske studier viser at blyfragmenter fra blyhagl sprer seg langt ut i kjøttet. På småvilt kan man plukke vekk hagl, men ikke skjære vekk mye kjøtt rundt sårkanalen. Studier fra andre land viser at de som spiser mye småvilt skutt med blyhagl har mer bly i blodet enn andre.

Britiske matmyndigheter har rådet gravide og barn om å begrense inntaket av småvilt skutt med blyhagl. Miljødirektoratets konklusjon om å anbefale fortsatt forbud mot blyhagl var klar i juni 2014. Rovdyr kan blyforgiftes hvis de får i seg bly fra for eksempel skadeskutte dyr. Det finnes fullgode alternativer til blyhagl, slik at dyrevelferden ved avlivning ivaretas. Det er ikke lagt frem dokumentasjon som tilsier at det er fordeler ved bruk av blyhagl som kan veie tyngre enn hensynet til miljø og helse.

Samme dag som blyhaglforbudet skal opp i Stortinget skal forbud mot giftstoffer, som bly, i forbrukerprodukter behandles. Forbud mot bly både i forbrukerprodukter og hagl vil redusere mengden bly befolkningen er utsatt for.

Forfatterne har lang risikovurderingserfaring, bl.a. fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet og EUs mattrygghetsorgan European Food Safety Authority (EFSA)

Les også:

Les også

  1. Ingen giftcocktail i naturen

  2. Spekulasjoner om blyhagl

  3. Vil åpne for jakt med blyhagl etter ni års totalforbud

Les mer om

  1. Debatt
  2. Blyhagl