Debatt

Penger er makt – hvordan vil vi bruke den? | Ole Jacob Sunde

Det er en trussel for landet at for lite av Norges kapital brukes til teknologiutvikling.

Den dagen Norge knekker koden og klarer å aktivere den riktige og store kapitalen, kan teknologiutviklingen skje raskt og sikre en verdiskapning som kan trygge velferdsstaten, skriver styreleder i Formuesforvaltning AS Ole Jacob Sunde. Tidligere i høst sto teknologi og koding på dagsordenen da Deichmanske hovedbibliotek inviterte til Girl Tech Fest 2017. Berit Roald/NTB scanpix

 • Ole Jacob Sunde
  styreleder, Schibsted ASA, gründer og styreleder Formuesforvaltning AS

I den offentlige debatt handler det mye om oljen og andre naturrikdommer. Men er det en ressurs Norge har nok av, er det penger. Ikke bare utgjør Oljefondet nesten to millioner kroner pr. innbygger, statistikk viser også at det er ca. 150.000 dollar millionærer i Norge, utover verdier i hus og hytter.

Vi er en kapitalrik nasjon, på så vel offentlig som privat hånd. Dette snakker vi sjeldent om.

Penger er befengt med negative assosiasjoner, det ligger i folkesjelen vår. Men vi bør, som Karl Marx gjorde, snarest se på kapital som en innsatsfaktor for å nå nasjonale mål det er bred enighet om; sysselsetting, helse, pensjon, infrastruktur osv. Det krever at både staten og de private kapitaleierne har en gjennomtenkt, langsiktig strategi for hvordan pengene skal investeres.

Akselererende forandring

La oss ta olje som et eksempel. Er det klokt å plassere penger i selskaper som satser på oljeutvinning i arktiske farvann? Vi vet at det tar ti år fra funn til produksjon og i alle fall fem år med produksjon før vi har tjent inn utleggene. Et viktig spørsmål blir oljeprisen; vil den ligge på samme eller høyere nivå om ti til femten år slik at investeringen kan gi positive avkastning?

Tror vi på akselererende forandring, bør vi tenke oss godt om.

Vi mennesker er vant til å se på utviklingen i en lineær bane og bedømme hastighet basert på historisk fart. Haken er at i teknologiutvikling har vi lenge kunnet observere eksponentielle kurver, altså at utviklingstakten ikke øker linjert med 1,2,3,4, men dobler seg for hver gang: 1,2,4,8. Til å begynne med er det ikke så stor forskjell, men tempo på den eksponentielle kurven øker dramatisk: 1,2,4,8,16,32,64,128 osv. Etter bare 32 doblinger når den til en milliard.

Mikroprosessorer

Denne eksponentielle effekten ses særlig tydelig innenfor mikroprosessor industrien, der antall transistorer pr. areal har doblet seg hvert annet år de siste 50 årene. Med denne stadige doblingen, har effektiviteten i en prosessor gått dramatisk opp og kostnader tilsvarende ned.
Derfor har en mobiltelefon til en tusenlapp langt større kapasitet enn selv store, kostbare datamaskiner hadde for få år siden. Samme effekt ser vi i produksjonskostnad og kapasitet for solcellepaneler. Med en horisont på femten år mener de fleste eksperter at vi vil kunne dekke en betydelig andel av vårt kraftbehov billigere og enklere fra fornybare kilder og at oljeprisen vil falle til et langt lavere nivå.

Akselererende utvikling skjer i en rekke sektorer, for eksempel selvkjørende biler, der industrien selv mener at de vil nå nivå 4 om fem år, dvs. helt selvkjørende og nivå 5 om ti år, dvs. bedre enn folk flest (= vi burde ikke få lov til å kjøre lenger fordi vi er en trafikkfare). Interessant nok er alle selvkjørende biler basert på fornybar energi. Helsesektoren vil endres av radikal livsforlengelse med betydelige innhold av kunstig intelligens i behandling og pleie, produksjons- og transportsektorene av 3D printing osv.

Norge har de beste forutsetninger

I denne utviklingen har Norge mange fordeler. Jeg treffer stadig unge, utenlandske teknologer som snakker varmt om Norge.

Landet er trygt, basert på demokratiske verdier med rettssikkerhet, ytringsfrihet og øvrige menneskerettigheter, like muligheter til alle, sosiale sikkerhetsnett (gratis helse og utdannelse) osv.

I en verden preget av usikkerhet har Norge gode og forutsigbare rammer som unge ikke finner andre steder, selv ikke i mange vestlige land. I tillegg kan vi skilte med høy utdannelse, digitale innbyggere, rask infrastruktur (nett kapasitet) og interessant nok en attraktiv leder- og bedriftskultur; alle skal med og det er kort vei til sjefen.

Må håndtere megamonopolene

Men vi har en alvorlig mangel – fraværet av langsiktig kapital til teknologiutvikling. Kapitalen finnes, men foreløpig kanaliseres den til andre aktiva, staten investerer i olje og private i eiendom. Dette er en trussel for landet.

Den dagen Norge knekker koden og klarer å aktivere den riktige og store kapitalen, kan teknologiutviklingen skje raskt og sikre en verdiskapning som kan trygge velferdsstaten.

I tillegg får vi en bonus; vi vil kunne bygge forståelse og rammeverk til å håndtere de mange, samfunnsmessige påvirkninger og dilemmaer som teknologien vil stille oss overfor i stedet for å overlate styringen til Google, Facebook, Apple og de andre transnasjonale megamonopolene.

Disse selskapene følger egne forretningsstrategier og tenker ikke på om det gagner landet vårt. Allerede i dag er det disse selskapene selv som bestemmer om de vil betale skatt av deres virksomhet i Norge, ikke norske myndigheter. Etter hvert som teknologiutviklingen skyter fart, vil slike motsetningsforhold øke og utfordre oss på områder som kunstig intelligens, livsforlengelse, nasjonalitet og identitet. Det vil øke kravet til vår kompetanse slik at vi kan takle disse dilemmaene til beste for landets innbyggere.

Ole Jacob Sunde er styreleder i Schibsted, som eier Aftenposten.

Flere saker om teknologi:

Her kan du lese om Erna Solbergs planer for å digitalisere Norge

Kunstig intelligens og roboter

Les mer om

 1. A-TECH
 2. Økonomi
 3. Industri
 4. Kapital
 5. Norge
 6. Bedriftskultur
 7. Teknologi

A-TECH

 1. KULTUR

  Roboten Sophia virker overraskende smart og vittig. Det er fordi hun bare er en bløff.

 2. ØKONOMI

  Amerikansk økonom: Glem smarttelefonen, tiden for de store oppfinnelsene er over

 3. VERDEN

  Kunstig intelligens vil endre verden. Kina kan ta ledelsen i kappløpet med USA.

 4. ØKONOMI

  Ny klimaløsning: Nå kan lasteskipene kite

 5. NORGE

  Tre av regjeringsmedlemmene på dette bildet har passord åpent på nettet etter gigantlekkasje: - Dette er skremmende

 6. VERDEN

  Hackingen av Facebook kan få konsekvenser for teknologi-giganten