Dugnaden for ME-syke er i gang | Recovery Norge

Mennesker som er blitt friske, har valgt å fortsette å forholde seg til problemet for å bidra til at andre får hjelp. Det fortjener respekt, skriver artikkelforfatterne.

Det enkleste for mennesker som er blitt friske av ME, ville være å legge den mørke perioden i livet bak seg, uten tanke på dem som fortsatt lider.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ola Didrik Saugstad, ønsker i Aftenposten 22. oktober en dugnad for ME-syke. Det hilser vi i Recovery Norge, det nye pasientnettverket bestående av mennesker som er blitt friske, velkommen!

Det er svært gledelig at Saugstad nå anerkjenner våre medlemmers erfaringer av å ha blitt friske gjennom de metodene de har benyttet, for eksempel lightning process (LP) og kognitiv adferdsterapi.

Vi håper da at dugnaden kan innebære en gjensidig nysgjerrighet for hvordan dette kan skje og videre forskning. At noen føler seg verre etter å ha forsøkt slike metoder, er også viktig. Kanskje kan forskning forklare også dette?

«Økonomiske interesser»

Samtidig skriver Saugstad at Recovery Norge «har økonomiske interesser knyttet til LP». Dette er en helt urimelig påstand.

Recovery Norge består av mennesker som har vært syke, samt pårørende, som gjennom sine historier ønsker å hjelpe andre. Det enkleste for dem ville være å bare legge den mørke perioden i livet bak seg, uten tanke på dem som fortsatt lider. Men de har valgt å fortsette å forholde seg til problemet for å bidra til at de får hjelp. Det fortjener respekt.

Lightning process-instruktører

Det stemmer at av våre nå 120 medlemmer, har syv personer valgt å utdanne seg innenfor LP-metoden. Disse er ikke medlemmer i kraft av å være LP-instruktører, men av at de selv en gang ble friske gjennom metoden.

Vi mener det er urimelig å nekte dem medlemskap; deres personlige erfaringer er også gyldige. Men de var ikke initiativtagere og de utgjør ikke noen særskilt drivkraft i vårt arbeid.

Initiativtaker for nettverket, lege Henrik Vogt, har ingen profesjonell eller økonomisk binding til LP. Recovery Norges arbeid er helt frivillig. Målet er å gi håp, forståelse og vise vei ut av lidelsen. Dugnaden er allerede i gang!

Bård Stranheim, Eva Raastad, Svein Erik Høst, Mette Høvern (medlemmer) og Henrik Vogt (lege og faglig rådgiver)

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også: