Debatt

Det er ingen god idé å la britene bli del av EØS-avtalen | Tore Myhre

  • Tore Myhre, direktør for internasjonalisering og Europapolitikk i NHO
Det er svært betenkelig at Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum fisker i opprørt vann og spiller på de nasjonalistiske og populistiske strengene som er så ødeleggende for å finne felles svar på europeiske og globale utfordringer, skriver Tore Myhre.

Etter Brexit er det viktigste spørsmålet hva slags avtale Storbritannia får med EU. For Norge blir det sentralt å hegne om EØS-avtalen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I kjølvannet av britenes folkeavstemning har blant annet Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken tatt til orde for å se på EØS-avtalen på nytt (Aftenposten fredag).

Vi vil advare sterkt mot å reforhandle en avtale som er så enormt viktig for landet vårt.

Det er svært betenkelig at Slagsvold Vedum og Lysbakken fisker i opprørt vann og spiller på de nasjonalistiske og populistiske strengene som er så ødeleggende for å finne felles svar på europeiske og globale utfordringer.

Her må selv EU-skeptikerne være seg sitt ansvar bevisst.

Må ikke så tvil

EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv full tilgang til EUs indre marked på alle områder bortsett fra sjømat og er den kanskje viktigste rammebetingelsen for norsk næringsliv.

Vi må ikke nå så tvil om denne avtalen og skape ytterligere problemer i en allerede utfordrende tid.

Det er dessuten helt urealistisk å tro at vi kan reforhandle EØS-avtalen.

EU har nok å gjøre med å finne en løsning med Storbritannia i tillegg til flyktningkrisen, Hellas-krisen og andre store utfordringer. Norge vil ikke kunne oppnå en bedre avtale med EU, bortsett fra fullt medlemskap.

Men hva med britene?

I debatten blir Norges EØS-avtale ofte nevnt som et mulig alternativ for et Storbritannia utenfor EU.

Vi anser ikke dette som særlig realistisk eller ønskelig.

Britene har jo meldt seg ut nettopp fordi de ikke vil at Brussel skal bestemme.

En viktig forutsetning for at det indre marked skal fungere er like konkurransevilkår for alle bedrifter uavhengig av nasjonalitet.

Da må vi ha like regler som sørger for at det ikke blir forskjellsbehandling.

Tore Myhre.

Dersom Storbritannia ønsker å være en del av det indre marked, må de også godta all lovgivning på området, slik Norge gjør gjennom EØS-avtalen.

Ødeleggende for Norge

Suverenitetsspørsmålet og det indre markedets prinsipper om fri bevegelse av personer, gjør det urealistisk å se for seg en EØS-løsning for Storbritannia.

Og det er like greit for Norge.

Noen har hevdet at det kunne styrke Norge å få et av Europas største land på laget. Tvert imot.

Dersom Storbritannia skulle bli med i EØS, må vi regne med at de vil benytte seg av den formelle retten som eksisterer i EØS-avtalen til å la være å ta inn ny lovgivning.

Problemet er bare at avtalen gir EU rett til å svare med å sette hele det angjeldende saksområdet ut av spill. Det vil være ødeleggende for EØS-avtalen, og Norge vil lide for Storbritannias mulige egenrådighet.

Mer realistisk med handelsavtale

Et mer realistisk alternativ for britene er en form for handelsavtale.

Storbritannia står nå overfor kompliserte forhandlinger der det ikke er noen åpenbare modeller.

I tillegg står EU overfor et stort dilemma: Dersom de gir Storbritannia en for «god» avtale, gir de signaler til populister og nasjonalister i andre EU-land om at det ikke får noen særlig konsekvenser å melde seg ut.

Men dersom EU gir Storbritannia en for «dårlig» avtale, vil det skade næringslivet både i Storbritannia og EU.

Alt i alt: Britene har stilt seg selv og Europa i en svært vanskelig situasjon.


På Twitter: @NHO_no

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Les mer om

  1. Brexit
  2. Storbritannia
  3. EØS
  4. EU