Debatt

De røde partiene er ikke mest grønne

  • Bente Bakke
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Les også:

Bente Bakke, tidligere stortings- representant (H) Foto: privat

I forbindelse med det kommende ledervalget i SV uttaler lederkandidat Audun Lysbakken til Aftenposten at han ikke lenger vil avskaffe privat eiendomsrett til produksjonsmidlene og avskaffe børsen. Men han ønsker fortsatt et sosialistisk samfunn, og han «vil fortsatt kritisere kapitalismen for klimaproblemene og alle den økonomiske urettferdigheten den fører med seg».Lysbakken bidrar her til å befeste myten om at røde partier og kommunistiske samfunnssystemer er mer miljøvennlige enn demokratiske og kapitalistiske samfunn. Historiske og nåværende fakta taler imot denne myten, og jeg synes det er rart at høyresiden i norsk politikk ikke gjør mer for å avlive denne.

Verst på miljøforurensning

Historiske fakta viser at det er i kommunistiske og totalitære land at miljøforurensningene har vært og er verst. De store produksjonsbedriftene har vært ensidig innrettet på å nå politiske produksjonsmål. Hensynet til mennesker og miljø har vært underordnet, og alle former for protest er på brutale måter kvalt i fødselen.

Fakta viser at Lysbakkens parti i seks år har vært medlem av en rødgrønn regjering som i sine erklæringer har hatt klima og miljø høyt oppe på dagsordenen. Til tross for at SV har hatt miljøvernministeren og Regjeringen har flertall i Stortinget, har vi likevel ikke registrert noen vilje til å redusere de norske klimautslippene. Statoil ser ut til å styre Norge, Regjeringen ønsker ikke å trekke Statoil ut av det ekstremt miljøskadelige tjæresandprosjektet i Canada, og vi har i tillegg fått en oljelobbyist som olje— og energiminister.

Det er i de demokratiske land med kapitalistiske samfunnssystemer at miljøvernarbeidet står sterkest. Kapitalismen er ellers ingen politisk ideologi, og den har hatt mange retninger: handelskapitalisme, finanskapitalisme, monopolkapitalisme og til og med statskapitalisme (kommunisme).

Nå trenger vi en ny form for kapitalisme, hvor man innser at naturressursene er grunnlag for all produksjon, og at de ikke varer evig. De kan utnyttes på måter som gjør vår planet ulevelig i løpet av noen generasjoner, eller de kan brukes i et miljøvennlig kretsløp som sikrer våre etterkommere en frodig og fruktbar jord. Kanskje vi nå går inn i miljøkapitalismens tid?

Les mer om

  1. Debatt