Debatt

Høie svikter psykisk syke | Tor Ketil Larsen

 • Tor Ketil Larsen, professor dr. med., spesialist i psykiatri

Nå kan jurister bestemme at lovbrytere som er alvorlig, psykisk syke skal ha stabil, god behandling, mens psykiatere og psykologer er fratatt retten til å iverksette det samme for lovlydige pasienter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foreldrene til en psykisk syk ung mann skriver i Aftenposten 5. august at de er redde for at endringen i Psykisk helsevernloven, som trer i kraft 1. september, vil føre til at sønnen deres vil få dårligere behandling i tiden som kommer. De beskriver sønnen sin som «en begavet og sjarmerende», men «svært syk» mann. De forteller at han snakker med seg selv og kan bli aggressiv dersom han møter motstand. I perioder fremstår han samtidig klar og orientert. Sønnen beskrives som å lide av en blanding av rusmisbruk og alvorlig psykose. Han har droppet ut av skolen, klarer ikke å arbeide og han har mistet kontakten med vennene sine. Helseminister Bent Høie forsøker å berolige dem i et motsvar 23. august, hvor han skriver at intensjonen med lovendringer er å få ned bruken av uriktig tvang.

Dobbeltdiagnosen rus og psykose

Problemet med den nye loven er imidlertid at alvorlig syke mennesker kan velge bort alle former for effektiv behandling, dersom de ønsker det. Dette vil særlig gå utover mennesker som sliter med dobbeltdiagnosen rus og psykose og som er i behov av langvarig, forebyggende behandling.

Som professor i psykiatri må jeg derfor innrømme at jeg i stor grad deler de to foreldrenes bekymring.

Mennesker som lider av psykose og rusmisbruk har god prognose dersom de får tidlig behandling i form av polikliniske samtaler, medisiner og innleggelse ved behov, men det aller viktigste momentet i behandlingen er at pasienten holder seg rusfri. Kontinuerlig rusmisbruk fører til stor skade for pasientens egen helse, og øker også faren for at pasienten skader seg selv eller andre. Studier fra USA og Danmark viser at opptil 50 prosent av uteliggere enten er eller har vært psykotiske.

Må begå lovbrudd for å få behandling

Høie forsøker å berolige de bekymrede foreldrene ved å understreke at «for pasientene som utgjør fare for eget eller andres liv og helse, er det fortsatt anledning til å benytte tvang – uavhengig av deres samtykkekompetanse». Her tar han dessverre feil.

Sønnen foreldrene beskriver vil med den nye lovendringen kunne forlange å avslutte behandlingen når han føler seg frisk eller trangen til rus blir for sterk – da det er først etter at han har skadet seg selv eller andre at man kan gi ham den behandlingen han har bruk for.

Det er et paradoks at dersom mennesker som lider av alvorlig psykose og er utilregnelige begår alvorlige lovbrudd, så kan rettsvesenet dømme dem til behandling. Da vil de få rusfrihet, medisiner og rehabilitering uten at de kan velge vekk behandlingen.

Mennesker med dobbeltdiagnosen rus og psykose vil med andre ord kunne få bedre og mer stabil behandling dersom de begår kriminelle handlinger. Det kommer nå til å bli slik i norsk psykiatri at jurister kan bestemme at alvorlig psykisk syke skal ha stabil god behandling, mens psykiatere / psykologer er fratatt retten til å iverksette det samme.

Jeg deler derfor foreldrenes bekymring for deres sønn; med den nye lovendringen er det stor fare for at han vil få et dårlig sykdomsforløp som følge av mangel på stabil behandling.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Ut med Starbucks. Inn med Stars Coffee. Slik erstatter Russland de amerikanske kjedene.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5