Kort sagt, onsdag 26. september

Forsvarets miljøansvar, dåpen, moteord, engelskbruk på restauranter, kraftpriser, reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal og teateranmeldelse. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forsvaret tar miljøet på alvor

Når 40.000 soldater og tusenvis av militære kjøretøy, fly og fartøy skal øve i Norge, krever det at Forsvaret tar miljøutfordringer på det største alvor. Det gjør vi.

De siste ukene har det vært en del oppmerksomhet rundt antallet vannflasker som er bestilt til militærøvelsen Trident Juncture i høst, hvor over 30 nasjoner deltar.

Tilgang på rent drikkevann er essensielt for militære styrker som skal operere i felt. Det stilles strenge krav til kvaliteten og renheten, og det må gjerne transporteres frem til der hvor styrkene befinner seg. Mange nasjoner som skal øve i Norge har derfor trolig valgt flaskevann fordi det er både praktisk og trygt. Samtidig setter Forsvaret strenge krav til håndteringene av tomflaskene.
Både Forsvaret og NATO har egne miljøvernoffiserer som på heltid jobber med miljøvern på høstens øvelse.

God informasjon og kontinuerlig oppfølging av styrkene er de viktigste miljøtiltakene vi gjør. På den måten kan vi bidra til størst mulig oppmerksomhet rundt miljøvern hos både våre egne og allierte styrker.

Oberstløytnant Marianne Bø, Miljøvernoffiser, Forsvarets operative hovedkvarter


Er dåpen relevant?

Sogneprest Ingeborg Sommer stiller 22. september spørsmål om hvorfor folk ikke døper barna sine. Kan det være at dåpen ikke er relevant for småbarnsforeldrene?

For barn av flittige kirkegjengere er dåpen og tilhørigheten i menigheten verdifull. Det er Sommers andre alternativ som skjærer seg litt. Valget fremstilles som om det handler om at foreldrene anser dåpen som et gode eller en byrde. For de foreldre som velger bort dåpen, så handler nok dette i større grad om at Kirken og dåpen ikke lenger er relevant for dem. Foreldrene renner ikke akkurat selv ned kirkedørene. Kirken er ikke så relevant for dem.

I debattinnlegget trekkes det frem at barna kan bli fattigere når de mangler den tilhørigheten som dåpen gir dem. Spørsmålet vi må stille oss er om barna ville opplevd denne tilhørigheten om de ble døpt. Uten foreldre som selv aktivt benytter kirken, hvor skal denne tilhørigheten komme fra? Dåpen i seg selv gir ikke noen sosial forankring og tilhørighet. Hvorfor skal foreldre døpe barna sine og dermed melde dem inn i et trossamfunn de selv ikke tilhører, selv ikke deltar i, eller selv ikke deler troen med?

Du har rett i at det ikke er hyklersk å ville døpe barna sine selv om en selv kjenner tvil. Det som derimot er dypt problematisk, er om prester vil løse dåpskrisen i Den norske kirke ved å prøve å skape dårlig samvittighet hos vordende foreldre og småbarnsforeldre for å velge å droppe dåp av sine nyfødte barn.

Christian Lomsdalen, religionsviter, humanist og far


Narrativ for narrar?

Moteord treng ikkje vera heldige. «Diskurs», «anti-elitær» og «narrativ» har avvisande verknad på mange lesarar.

«Narrativ» er eit utslag av fjolleskap og akademisk pyntesjuke. Kvifor ikkje bruka ord som forteljing/fortelling, framstilling , skildring, – eller nytta seg av dei alternativa som ligg i grei og folkeleg seiemåte?

Då blir det òg fleire lesarar.

Hallgrim Berg, cand. philol.


Ja, snakk norsk!

I Aftenposten lørdag 22. september blir Helene Uri oppgitt over at hun blir mottatt på engelsk på en norsk restaurant. Hun er hverken teit eller sur. Vi må reagere når vårt eget språk norsk ikke brukes. Også i forretninger møtes vi av og til på engelsk.

Det er fint med innvandrere, men de bør lære et minimum norsk.
Jeg var på et kommunalt arrangement og spurte under serveringen: Er det mulig å få noe hvitt til kaffen? Svar: «Could you please speak English?»
Takk for din blide språkspalte, Helene Uri.

Frode Birkeland, Oslo


Nykapitalisten Norge

Prisen på straum varierer sterkt, utan offentleg godkjenning. På kort tid frå 20 til 70 øre pr. KWh. Noko slikt ville vere ulovleg i USA. I det næringsfrie USA må nemleg kraftprodusentane ha godkjenning av eit offentleg organ, public Utility commission, for å få auke straumprisane. Hjå oss blir straumprisane bestemt av ein adresselaus, byråkratisk kraftmarknad.
Nykapitalisten Norge har noko å lære.

Osvald Medhus


Stokke bør beklage faktafeil

Gudmund Stokke tar feil. Reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal er en statlig reguleringsplan og er altså ikke utarbeidet av Oslo kommune. Byantikvaren har ikke gitt sin tilslutning til planen. Tvert imot. I denne saken er mange aktører overkjørt. Stokke bør beklage denne formidable faktafeilen.

For øvrig har området mange muligheter for utvikling med Y-blokken bevart. Reguleringsforslaget innebærer ikke en reetablering av området ved hovedbrannstasjonen slik det var før Y-blokken. Den verneverdige brannstasjonen blir revet til fordel for store, høye og tette bygningsvolumer.

Janne Wilberg, byantikvar i Oslo


Hårsår? Ja.

Kjære Per Christian Selmer-Anderssen.

Hårsår? Ja, når du omtaler kjernepublikumet på Nationaltheatret som du gjør i din kommentar om Ibsenfestivalen 24. september. Hvem var den indignerte 82-åringen? Kanskje modig fordi hun turte å si ifra fra siste rad. Mikrofoner er som kjent av ulik kvalitet, og de som betjener dem, neppe på alder med sitt kjernepublikum.

Respekter mannen som tok frem dressen for å gå på teater – i motsetning til dagens kleskode. Jeg er ingen ibsenpuritaner i fyrstinneklær, men ganske enkelt en 75-åring som elsker teater. At du trenger å utvide din sosiale horisont (som du selv antyder), er tydelig. Lykke til.

Inger-Lise Emblem, Oslo

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.