Debatt

Kort sagt, torsdag 20. september

Eldreomsorg og kulturliv. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ikke flere gode råd vi trenger

I Aftenposten 16.9. presenteres Helsedirektoratets nye nasjonale råd for lindrende behandling på slutten av livet. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen sier at alle skal oppleve trygghet og verdighet i livets sluttfase. Sykepleiere i de kommunale helse og omsorgstjenestene rapporterer manglende tid som begrunnelse for at mange dør alene (NOVA).

De nye rådene illustrerer behovet for kompetanse om både pasientens sykdom og situasjon. Ernæring, væske, stell, smertebehandling og god kommunikasjon. Grunnkompetanse i sykepleie. Mer avansert behandling gir behov for spesialsykepleiere.

To av tre dør i kommunen, enten på sykehjem eller hjemme. En undersøkelse blant 5000 sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie viser at en av fem har opplevd pasienter som døde alene fordi det ikke var tilstrekkelig bemanning.

Vi trenger mer enn nasjonale råd for å gi god lindrende behandling i livets siste fase. Eldreministerens kvalitetsreform for eldre nevner hverken ressurser eller kompetanse blant utfordringene. Nøkkelen til en verdig slutt på livet er å sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse. Det koster mer enn nasjonale råd, men er verdt prisen.

Eli Gunhild By, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund


Sammen skaper vi det beste kulturlivet

I en kommentar 5/9 skriver Maren Ørstavik om Akershus fylkes satsing på å utvikle nye dansetalenter. Frem mot 2021 vil fylket bidra med 17,5 mill. til dansekompaniet Guro Nagelhus Schia Productions. Dette er en satsing Kulturrådet stiller seg svært positive til.

I kommentaren kan det se ut som om fylket gjør dette fordi Kulturrådet ikke gir støtte til dansemiljøet i regionen. Det er ikke tilfelle. Bærum kulturhus er ett av åtte regionale kompetansesentra for dans, som får støtte fra Kulturrådet. De får også betydelige tilskudd fra flere av våre scenekunstordninger. I tillegg er det slik at Nagelhus ikke har søkt på den nevnte ordningen for basisfinansiering, eller noen av våre støtteordninger på dansefeltet.

Den omtalte avtalen innebærer et samarbeid om talentutvikling for barn og unge i Akershus. At det er politisk vilje til å satse på dans i regionen, er nettopp det samspillet Kulturrådet ønsker mellom regionalt og statlig nivå. I debatten rundt regionreformen har det kun vært snakk om å flytte på midler, og dermed se kulturforvaltning som et nullsumspill. Dette eksempelet viser at den beste måten å utvikle et bredt og godt kulturliv der vi kan ivareta både talentutvikling og det profesjonelle kunstlivet, er gjennom godt samspill mellom kommune, region og stat.

Mariann Komissar, kunstdirektør i Kulturrådet.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Eldreomsorg
  3. Kulturrådet