Debatt

Privat næringsliv er venstresidens beste venn i årene som kommer | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse
    Spaltist
For venstresiden er det avgjørende at vi lykkes. Alternativet til økte inntekter vil være lavere utgifter. Det rammer alltid hardest i bunn og vil føre til et mer brutalt klassesamfunn, skriver Andreas C. Halse (bildet).
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Hvis det er et narrativ som er i ferd med å etablere seg fra høyresiden i norsk politikk, handler det om uunngåelige fremtidige kutt i velferdsgoder.

Fremfor å fortsette å finregne på hvor mye mer skatt det vil være mulig å ta fra folk i tiårene som kommer, bør venstresidens hovedstrategi være å sikre økte inntekter gjennom mer produksjon, flere investeringer og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Les også

Vår viktigste jobb er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn | Erna Solberg

Norge ikke dårlig rustet

Naturligvis kommer vi ikke unna å diskutere både skattenivå og offentlige utgifter i fremtiden (vi kan for eksempel kutte kontantstøtten i morgen og både spare penger og få flere i jobb).

Men sammenlignet med spørsmålet om hvor godt vi lykkes med både å skape og eksportere verdier i fremtiden, er marginale forskjeller i inntektsskatten av underordnet betydning.

Det er lett å kaste seg på dystopier om hvor ille fremtiden kan bli. Heller ikke jeg mangler fantasi når det kommer til å pønske ut mulige dommedagsscenarioer for vårt lille land.

Allikevel er jeg ikke sikker på om de egentlig er riktige.

Hvis vi ser på endringene økonomien og verden står overfor, er det ingenting som tyder på at Norge skal være dårlig rustet. Snarere tvert imot.

Hvorvidt vi velger å gripe mulighetene er derimot et politisk spørsmål.

Krav i vår favør

Vi ser at kravene som stilles for å lykkes i en stadig hardere konkurranse, er stadig mer i vår favør.

Større investeringer, mer teknologi og innovasjon, strengere miljøkrav, økte krav til kompetanse og konstant omstilling for folk i jobb er alle ting som passer helt utmerket for norsk næringsliv.

Allerede har vi en aluminiumsindustri som investerer i verdens absolutt mest avanserte teknologi på hjemmebane.

Vi har en oljeindustri som kanskje er den mest avanserte industrien som noensinne har eksistert. En industri som allerede har muliggjort vindmølleparker i havet, omdanning av gass til hydrogen og deponering av CO2.

Og vi har enda milliarder på milliarder i banken i form av fisk, fosser, mineraler på land og under vann, og vi har folkene og kunnskapen som trengs.

Venstresidens jobb

Venstresidens viktigste jobb i tiden som kommer, bør være å legge til rette for at Norge faktisk bruker de mulighetene vi har, at staten spiller med og ikke mot bedriftene og selvsagt at den nye industrielle revolusjonen fører til en mer og ikke mindre rettferdig fordeling enn i dag.

Ingenting av dette kommer av seg selv. Handelsunderskuddet på fastlandet er stort, konkurransen internasjonalt er hard og skjer mot aktører som har mektige (stats)apparater i ryggen. Slikt må møtes med nasjonal strategi og koordinerte planer.

For venstresiden er det avgjørende at vi lykkes. Alternativet til økte inntekter vil være lavere utgifter. Det rammer alltid hardest i bunn og vil føre til et mer brutalt klassesamfunn.


På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Norge
  2. Velferdsstaten
  3. Teknologi
  4. Internrevisjonen