Straffedømte uten offentlig interesse

Dessverre har flere forvaringsdømte vært isolert like lenge som Anders Behring Breivik har sittet i fengsel.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det har de siste dager vært skrevet mye om den forvaringsdømte Anders Behring Breiviks soningssituasjon. Flere har etterlyst rehabiliterende tiltak. Det er også problematisert at han ikke har samvær med andre kriminelle.

Tre typer rehabilitering

Når det gjelder rehabilitering av forvaringsdømte, er det tre hovedområder Kriminalomsorgen kan arbeide med:

utdannelse, arbeidserfaring og bearbeidelse av holdning gjennom samtaler med ansatte, terapi eller kognitive program. Den enkelte forvaringsdømte får tilbud om ulike rehabiliteringstiltak etter hva som anses mest hensiktsmessig i den enkelte sak. Noen studerer på universitetsnivå, mens andre får trening i å stå i en enkel jobb over tid. Noen får samtaler med psykiater eller psykolog, andre går i ulike programmer i anstalten. Alle innsatte har mulighet til

Randi Rosenqvist

samtaler med betjenter. Noen vil ikke være med på noe av dette.

I kriminalomsorgen er det dessverre en del innsatte som av ulike grunner er utelukket fra fellesskap med andre innsatte. Dette vil i noen tilfeller dreie seg om reell isolasjon størsteparten av døgnet med brev— og besøksforbud. I andre tilfeller settes ulike tiltak i verk slik at den innsatte ikke er isolert hele tiden, men ikke er sammen med andre innsatte. Kriminalomsorgen er opptatt av å forebygge mulige isolasjonsskader.

Sterkt bekymret

Det er hevdet at ingen har vært unntatt fra fangefellesskapet så lenge som Behring Breivik. Dette er ikke riktig. Dessverre har flere forvaringsdømte faktisk vært isolert like lenge som Behring Breivik har sittet i fengsel. Dette bekymrer meg sterkt. Dette er innsatte som nok er alvorlig sinnslidende, men som ikke får langtidsbehandling i helsevesenet og som av hensyn til andres, og delvis egen, sikkerhet holdes isolert. Kriminalomsorgen har i dag ikke forutsetninger til å gi disse forvaringsdømte en god tilværelse, og den isolasjon de nå er underlagt ville ikke vært lovlig dersom de var innlagt i sykehus. Dessverre synes det som om denne gruppen straffedømte har liten offentlig interesse.