Ansvarlig digitalisering gir grunnlag for et nytt industrieventyr | Sigve Brekke

Kunstig Intelligens vil utløse behov for menneskelig kontroll, og ikke minst rammer i form av etiske og prinsipielle vurderinger, skriver Telenor-sjef Sigve Brekke.

Kunstig intelligens vil trolig redusere behovet for enkelte jobber som utføres i dag, men legge grunnlaget for nye arbeidsplasser.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Kunstig Intelligens vil utløse behov for menneskelig kontroll, og ikke minst rammer i form av etiske og prinsipielle vurderinger, skriver Telenor-sjef Sigve Brekke.
Sigve Brekke

Nye tekniske løsninger som tar i bruk kunstig intelligens (AI) kan gi fantastiske muligheter. Men det forutsetter tilgang til data som reiser potensielle og reelle dilemmaer om etikk og verdier.

Det er en debatt vi må ta, og jeg er derfor glad for å se at både forskningsmiljøer og arbeidstagerorganisasjoner svarer på innlegget «Dine data i våre hender» – om Telenors engasjement for raskere utvikling, økt anvendelse og robust regulering av kunstig intelligens (AI) i Norge.

Les også

Les Sigve Brekkes første innlegg: Dine data i våre hender

En kraftsamling for AI-forskning

Anders Løland ved Norsk Regnesentral og Big Insight, lister opp fem meget relevante prinsipielle utfordringer knyttet til AI i Norge.

Telenor-NTNU AI-lab ble etablert som et åpent senter for deling av data, kunnskap og problemstillinger nettopp med tanke på at store og små selskaper kan utvikle løsninger for norsk konkurransekraft og for norske forhold.

Denne måneden kom fire store selskaper med inn som partnere, og vi endret samtidig navn til «Norwegian Open AI Lab» med ambisjoner om en kraftsamling for AI-forskning i Norge. For oss er det viktig at dette handler både om teknologiutvikling og om ansvarlig bruk av AI.

Vi og våre partnere i Norwegian Open AI Lab vil arbeide sammen med ledende eksperter for å utvikle transparente systemer som skaper tillit hos forbrukerne.

Helene Ingierd i den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi etterlyser også slik bevissthet i Norge. Vi har mottatt komiteens henvendelse og våre forskere kommer tilbake med Telenors innspill til dette viktige arbeidet.

Styres av mennesker i siste instans

Jeg deler flere av utfordringene som reises av Monica A. Paulsen i Negotia. Hun oppfordrer til å ikke blindt stole på «de kunstige svarene», nettopp fordi modeller kan være skjeve, urettferdige eller fremstå som «svarte bokser».

Vårt utgangspunkt er at kunstig intelligens først og fremst kan benyttes til å effektivisere prosesser eller analyser som i siste instans styres eller tolkes av mennesker.

AI vil trolig redusere behovet for enkelte jobber som utføres i dag, men vi tror at teknologiutviklingen og -anvendelsen vil legge grunnlaget for nye arbeidsplasser. Det vil være behov for menneskelig kontroll, og ikke minst rammer i form av etiske og prinsipielle vurderinger.

Vi trenger en nasjonal strategi

Nettopp derfor er det så viktig at medarbeidere på alle nivå, uansett erfaring eller bakgrunn, videreutvikler sin kompetanse. Og at vi jobber målrettet for å sikre mangfold i organisasjonen med hensyn til funksjonsnedsettelser og integrering der vi har hentet viktig erfaring fra våre «Open Mind»-program i blant annet Norge og Pakistan.

Kunstig intelligens kan ikke tas i bruk ukritisk. For å sikre norsk konkurransekraft må innsatsen særlig rettes mot nisjer der vi har forutsetninger for å bli best, og vi må legge til rette for ansvarlighet og bærekraft også i AI-modellene våre. Skal vi få det til, trenger vi en nasjonal AI-strategi og en like bevisst holdning til å lykkes med «den nye oljen» som vi var med den gamle. Det fordrer en bredere debatt som engasjerer og inkluderer flere.