Norge var aldri et «shithole»-land | Kristoffer Eknes

  • Kristoffer Eknes
Norskamerikanere var i all hovedsak en respektert gruppe, skriver Kristoffer Eknes. Bildet er tatt rundt år 1900 i Winneshiek County, Iowa, og illustrerer den norske utvandringen til Amerika.

Norske immigranter var aldri uønsket av amerikanerne. Å forsøke å gjøre et fattig Norge til et drittland, er billig journalistikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 13. januar kan en lese at Norge var et drittland for amerikanerne under den store utvandringen. Journalisten viser til at norske immigranter bosatte seg for seg selv og tjente dårlig.

Artikkelen knytter dette til påstandene om president Donald Trumps vulgære uttalelser forrige uke. Men det angloamerikanske majoritetssamfunnet så aldri norske immigranter som et problem i kraft av å komme fra et fattig Norge.

Bevisst sin etnisitet

Artikkelen løfter frem noe som er lite kjent. Det er riktig at den norske immigrantgruppen var særlig bevisst sin etnisitet. De bosatte seg for seg selv utenom byer, giftet seg innad, beholdt lavtlønnede yrker og vernet om språket. Nå er det en utvikling med nyanser, men beskriver likevel hovedtrekkene.

Kristoffer Eknes

Selv om dette virker som dårlig integrering, så var det nærmest en ønsket situasjon for amerikanerne.

De fattigste kom seg aldri over

En sentral feilslutning er at lavtlønnede arbeidere var ansett som et problem.

At norskamerikanere var lavere lønnet enn andre immigranter, førte ikke til negative holdninger. Det er etablert innen forskningsfeltet at de uønskede var katolikker, jøder og personer som førte en umoral (f.eks. prostituerte).

Dessuten sikret en privatisert fjern-kontroll av immigrasjonen at de fattigste, sykeste og andre uønskede, aldri kom seg over Atlanterhavet. Dette uttrykkes i de senere kvotelovene som søkte å ramme immigranter fra Sør- og Øst-Europa.

Misvisende om norskspråklig presse

Videre fremstilles sensuren av norskspråklig presse som et tiltak mot norske immigranter, men dette er misvisende.

For det første rammet sensuren all fremmedspråklig presse. Årsaken knyttes til frykten for spioner omkring første verdenskrig.

For det andre kunne den norskspråklige pressen bli unntatt kravet ved at høyt iakttatte norskamerikanere tilbød seg å avgi rapport ved betenkeligheter.
Til sist var ikke nedleggingen av flere norskspråklige medier utelukkende grunnet sensuren, men grunnet generelle nedgangstider.

Nordmenn var en respektert gruppe

Den største feilslutningen dreier seg om en mangelfull forståelse for kontekst og samtid. Norske immigranter ble aldri mistenkeliggjort i kraft av å være fra et fattig Norge. I den grad de møtte mistenkeliggjøring, var det som del av en større immigrantkategori.

Les også

Hår-tweet fra norsk komiker tar USA med storm

Paranoiaen kan ha ført til enkelthendelser, men i all hovedsak var norskamerikanere en respektert gruppe som var akseptert som nærliggende det angloamerikanske i kultur og religion. Da første verdenskrig ble avsluttet, avtok paranoiaen, og stoltheten over å ha norske aner ble mer eksplisitt.

Positive til norskamerikanere

Å forsøke å tvinge et historisk Norge inn i en «shithole»-kategori basert på økonomi, er en anakronisme som skapes av billig journalistikk. At det amerikanske majoritetssamfunnet var positiv til norskamerikanere, burde ikke være en fotnote, men er hovedtrekket i historien om amerikanernes holdninger overfor norske immigranter.