Debatt

Noen oppklaringer om ord, juss og kriminalstatistikk

  • Synøve N. Andersen, forsker, Bjart Holtsmark, forsker, Sigmund B. Mohn, rådgiver, SSB

SSBs siktelsesbegrep avviker noe fra den juridiske begrepsbruken, og vi anerkjenner at dette kan oppleves som forvirrende, skriver SSB-forskerne. Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Det er ingen grunn til å tro at SSB-rapportens resultater fremstår som mer stigmatiserende på grunn av dataene som benyttes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 22. desember kritiserte professor i pedagogikk Joron Pihl og professor i juss Malcolm Langford SSBs nylig publiserte rapport om kriminalitet blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning.

Foto: Synøve N. Andersen

De påpeker at det er en grunnleggende forskjell mellom å bli siktet og å bli dømt for et lovbrudd, og argumenterer for at tall over siktede, som Statistisk sentralbyrå (SSB) legger til grunn for analysene i rapporten, overdriver hvor mange innvandrere som har begått kriminalitet. Pihl og Langford mener SSB på denne måten bidrar til å stigmatisere innvandrere og deres barn.

Foto: Bjart Holtsmark

Foto: Sigmund N. Mohn

Her vil vi gjerne komme med noen oppklaringer.

Siktelsesstatistikken gir et mer komplett bilde

Siktede er i SSBs statistikk personer som har status som hovedmistenkt ved endt politietterforskning. Siktelser som er henlagt under etterforskningen på grunn av uskyld eller manglende bevis, er altså ikke inkludert i statistikken. Dette gjør at SSBs siktelsesbegrep avviker noe fra den juridiske begrepsbruken, og vi anerkjenner at dette kan oppleves som forvirrende. Samtidig er det viktig å understreke at ikke alle etterforskede lovbrudd behandles i
domstolsapparatet, og at siktelsesstatistikken derfor gir et mer komplett bilde av lovbruddene som behandles i det norske rettssystemet. Å kombinere siktelses- og straffereaksjonsdata for å ta ut siktelser som til slutt fører til frifinnelse i retten er dessverre ikke uten utfordringer.

Likt for alle grupper

Videre er det viktig å understreke at definisjonen av kriminalitet er lik for alle gruppene som undersøkes i rapporten. Det betyr at det ikke er noe unikt ved vårt mål på kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn, og at en eventuell «overdrivelse» i kriminalitetsnivået vil gjelde uavhengig av eget og foreldrenes fødeland.

Det er også verdt å understreke at det er relativt vanlig å analysere kriminalitet med utgangspunkt i data fra politi- og påtalemyndighet, og at tidligere analyser fra SSB har vist at kriminalitetsmønstrene i ulike innvandrergrupper i liten grad påvirkes av om det er statistikken over siktelser, straffereaksjoner eller fengslinger som legges til grunn.

  • Les også:
Les også

Disse syv grafene forklarer den nye SSB-rapporten om kriminalitet blant innvandrere

Omfanget av mørketall kan variere

Det er med andre ord ingen grunn til å tro at rapportens resultater fremstår som mer stigmatiserende på grunn av dataene som benyttes.

Endelig skriver Pihl og Langford at «fordommer og diskriminering i politiet kan påvirke andelen
siktelser mot fargede innvandrere», og kritiserer at SSB ikke undersøker dette nærmere. Her er det viktig å anerkjenne at all kriminalstatistikk kun inneholder informasjon om en (u)viss andel av den totale kriminaliteten som begås. Hvorvidt omfanget av såkalte mørketall varierer for grupper med og uten innvandrerbakgrunn er et viktig spørsmål, og det kan tenkes at dette er tilfelle.

SSBs datakilder er imidlertid lite egnet til å undersøke dette nærmere, og å bruke domfellelser som statistikkgrunnlag ville heller ikke gitt svar på dette spørsmålet.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Innvandring
  2. Forskning og vitenskap