Debatt

Kryptovaluta kan revolusjonere nødhjelp og bistand | Emilie Skogvang

  • Emilie Skogvang
    masterstudent ved senter for Teknologi, Innovasjon og Kunnskap på UiO
Blokkjedeteknologi kan hjelpe flyktninger til å bygge opp en digital identitet, skriver Emilie Skogvang. Bildet viser kvinner fra rohingya-minoriteten, i kø for nødhjelp i januar i år.

Dersom blokkjedeteknologien utvikles og kommuniseres som noe som kun er lettjente penger, har vi feilet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I 2017 var Bitcoin på topplisten over Google-søk, både i Norge og i resten av verden. Mange engasjerer seg, mange er forvirret, og mange lurer nok på hva det egentlig er man investerer i når man kjøper Bitcoin, Ripple eller Ether.

Kryptovaluta er programmerbare, digitale penger som fjerner mellomleddet i pengetransaksjoner. Du er altså ikke avhengig av banker for å gjennomføre pengetransaksjoner. Power to the people, kan man si!

Emilie Skogvang er masterstudent ved senter for Teknologi, Innovasjon og Kunnskap på UiO, og skriver masteroppgave om bruk av blockchainteknologi i FN-systemet.

Mange blir selvfølgelig også giret når man hører historier som at 2000 kroner er blitt til 20.000 kroner på en uke. Det at investeringer i kryptovaluta er en enkel måte å tjene raske cash på blir ofte vektlagt i nettforumer og avisartikler.

Mer enn lettjente penger

Det er imidlertid innmari synd hvis kryptovalutarevolusjonen kun skal dreie seg om lettjente penger. Da bidrar man til å bagatellisere og begrense en teknologi som har et mye større og viktigere potensial. Man har for eksempel sett at blokkjedeteknologi kan bidra til å inkludere de 2,5 milliarder menneskene som ikke er inkludert i den økonomiske infrastrukturen gjennom blokkjedens desentraliserte natur.

Teknologien gir også mulighet til å bygge opp en sikker, digital identitet som individene kan kontrollere selv. Dette er en god grunn til å endre narrativet rundt kryptovaluta til å handle mer om den underliggende teknologien og det enorme sosiale potensialet som ligger i den.

Les også

Bitcoin er nå verdt mer enn alt av norske kroner

Se for deg at du og vennene dine sitter på hver deres PC med et excel-ark oppe. Når du skriver noe inn i ditt excel-ark, vil den samme skriften dukke opp på alle de andre sitt excel-ark også. Det som blir skrevet inn kan aldri endres eller fjernes. Det er litt sånn en blokkjede fungerer.

Blokkjeden er et åpent, distribuert nettverk der all informasjon er kryptografisk beskyttet og selvvaliderende. Informasjon er arrangert i blokker som henger sammen i en slags kjede. Alle som er med i blokkjedenettverket kan se alle transaksjoner som foregår, og det er nærmest umulig å tukle med informasjonen i blokkjeden.

Les også

Blockchain-teknologien er ubrukelig for banker

Kan revolusjonere nødhjelp og bistand

FN opplever for tiden et enormt gap mellom behovene i humanitære kriser og tilgjengelige penger til å dekke disse behovene. Flere FN-organisasjoner har sammen med bokkjedebedrifter sett potensialet i blokkjedeteknologi, og de er i full gang med å undersøke hvordan den kan bidra inn i humanitær hjelp og bistandsarbeid.

En ny rapport produsert av det danske utenriksdepartementet, tenketanken Sustainia og blokkjedebedriften Coinify, identifiserer flere områder der blokkjede kan revolusjonere nødhjelp og bistand.

De fleste vet kanskje at bistandspenger er trege penger. Det tar lang tid å overføre, og mye av pengene blir borte på veien på grunn av høye transaksjonskostnader og korrupsjon. Blokkjedeteknologi kan blant annet gjøre det billigere, mer gjennomsiktig og mer effektivt å distribuere nødhjelpspenger.

En av de sentrale karakteristikkene i en blokkjede er nettopp at den er åpen, distribuert og uten mellommenn – noe som derfor også kan bidra til å forhindre korrupsjon i sektoren. Siden kryptovaluta løper raskt gjennom blokkjeden, kan det føre til at flere mennesker får den hjelpen de trenger – når de trenger den.

Les også

Hilde Nagell: Bitcoin trenger politikk

Styrker kvinners rolle

Teknologien kan også brukes til å lagre identitetspapirer, fødselsattester, eiendomsdokumenter, helsejournaler og lignende. I min masteravhandling følger jeg FN-organisasjonen UN Women sitt innovasjonsprosjekt der de med støtte fra Innovasjon Norge jobber med å utvikle en blokkjedeløsning som både kan brukes til pengeoverføringer, mikrolån, og i tillegg kan hjelpe kvinnelige flyktninger til å bygge opp en digital identitet.

I landene der kvinner ikke har tilgang til banktjenester eller identitetsbevis, kan dette bidra til å styrke kvinners rolle i samfunnet gjennom å inkludere dem i den finansielle infrastrukturen og gjøre det enklere å bygge opp livene sine etter en krise. De norske startup-selskapene Diwala og VipiCash har vært en del av dette innovasjonsprosjektet.

Les også

Rapport: Faren for dataangrep fra kryptokriminelle øker i 2018

Diwala lager en blokkjedeplattform der flyktninger kan bygge sine ferdigheter og erfaringer slik at de kan være en ressurs også underveis i flyktningreisen, mens VipiCash utvikler en tjeneste der avsenderen av bistandspenger kan låse pengene i varer og tjenester som mat eller utdanning. Midlene går direkte til formålet samtidig som gebyrer minimeres.

Blokkjedeteknologi og kryptovaluta har altså bruksområder som er viktigere og mer interessante enn det å tjene raske penger – dette bør være en større del av diskusjonen rundt kryptovaluta. Det er jo vi som former fremtiden til kryptovaluta og blokkjedeteknologi. Hva vil vi at denne teknologien skal brukes til, og hva har vi tenkt til å gjøre med det?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Bistand
  2. Kryptovaluta
  3. Blokkjede
  4. Startups