Et fakkeltog er ikke nok for å bekjempe mobbing

  • Julie Nordtømme
Et fakkeltog holder ikke for å bekjempe mobbing. Kjemp for reform, skriver Julie Nordtømme. Her fra fakkeltoget i kjølvannet av Odin-saken 16. november 2014.

Vi trenger et eget system med kvalifiserte personer som kan støtte de mobbede og rehabilitere mobberne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Historien har fått hele Norge til å reise seg i kampen mot mobbing. Det sa TV2s reporter etter fakkeltoget 16. november. Der møttes sørgende og sinte mennesker til støtte for 13-åringen Odin, som begikk selvmord på grunn av mobbing.

Julie Nordtømme.

Det var VG som tok opp saken gjennom en lang og følelsesladet artikkel, og i kjølvannet spratt det opp reportasjer om mobbing i alle landets ledende aviser.

Krev reform!

Odins historie er grusomt trist, og engasjementet rundt den har vært stort. Men det jeg frykter, er at Norge glemmer, i vente på at noen andre skal gjøre noe med «mobbeproblemet».

Hvem er disse «noen»? Hva kommer til å være forskjellig fra de andre gangene tiltak er blitt lovet?

Nå er vi fortsatt tidlig i et nytt år med nye muligheter. Og jeg er sint. Mediedebatt holder ikke. Slutt å riste indignert på hodet, folkens; reis dere igjen og krev reform!

Angående Odin-saken siterer ansvarlig redaktør for VG Torry Pedersen opplæringsloven på at «Alle elevar i grunnskoler og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring», og siterer så selvmordsstatistikker.

Her er det noe som skurrer.

Selvfølgelig må ekstremsakene få oppmerksomhet! Men temaet kan ikke være avhengig av dem for å holdes i live.

Vi må problematisere fremstillingen av dem som blir mobbet som «offer». Og vi må ta for oss mobbing helt fra første ertende kommentar, selv når det ikke er medieaktuelt.

Barn spiller maktspill

Barn kategoriseres som «mobber» og «mobbeoffer», de som overlever og de som begår selvmord.

Hva var det læreren min sa til meg den gangen i tredjeklasse? Jo: «du må da tåle litt, når du er så storkjeftet.»

Da mamma gikk til skoleledelsen og påpekte det dårlige klassemiljøet på skolen min og spurte om det fantes et apparat for å takle mobbing, fikk hun beskjed om at nei, det hadde de ikke, fordi «vi har ikke mobbing på skolen her».

Vi hadde ingen ekstremsaker. Vi var unge elever som forsøkte å navigere i sosiale situasjoner og manglet veiledning og støtteapparat når enkelte barn utviklet seg til mobbere. Barn spiller maktspill, og for enkelte var det til tider uutholdelig på skolen.

Odins mamma påpekte i VG-artikkelen at sønnen hadde en engasjert kontaktlærer, men at det stoppet ved ledelsen.

Venner av meg som opplevde mobbing fortalte ikke foreldrene om det: mobbingen var en skamsak, noe som måtte gjemmes. Men ansvaret og skylden ligger hos systemet. Lærerne lærer rett og slett ikke hvordan de skal takle mobbing.

Min ungdomsskolelærer mente løsningen var å utnevne «klassens mobber» foran alle elevene. Ikke akkurat pedagogisk, men hva kunne gjøres? Det fantes ikke noe system for å takle situasjonen.

Trenger en støtteorganisasjon

Jeg har pratet mye med venner og slekt om Odin-saken og om mulige løsninger på «mobbeproblemet»: Hvordan skaffer vi den trygge hverdagen loven krever at barn i skolen skal ha?

Vi kom frem til et paraplysystem i form av en støtteorganisasjon som er uavhengig av individuelle skoleadministrasjoner, med en eller flere personer til stede på skolene – personer som er synlige for barna og som følger med .

Dette må være en statlig sponset organisasjon, med et tilpasset pedagogisk rådgiverstudium innrettet mot å hjelpe dem som blir mobbet og å identifisere og rehabilitere mobbere.

Odins historie er forferdelig, og han deler den med mange andre, men selvmordsfokus og empatispill fra mediene burde ikke være nødvendig.

Mobbing har alltid vært der, og vil alltid være der. Barn endrer seg ikke, så systemet må gjøre det. Og et fakkeltog holder simpelthen ikke. Kjemp for reform!

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også:

Sondre (20):

Les også

«Etter at mobbingen tok slutt, fikk jeg en energi og et rush jeg aldri har følt før»

Nyhetssak: