Debatt

Retorikkens sprengkraft | Fahad Abby

  • Fahad Abby
    Skribent, Oslo
Det nå slettede Facebook-innlegget som medvirket til Sylvi Listhaugs avgang som justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Vårt demokrati bør preges av at politikken settes i høysetet og at retorikken brukes som samlende virkemiddel istedenfor splittende hersketeknikk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Fahad Abby

Om ikke annet, så innebærer Listhaugs avgang et paradigmeskifte i norsk politikk. Hennes innlegg bidro ikke til den meningsutvekslingen vi ønsker. Spørsmålet vi alle må stille, er hva som faktisk var stridens eple den siste tiden.

Snakker forbi hverandre

Sett hen til de siste dagers debatter kan det virke som om partene snakker forbi hverandre. Støres påminnelser om å unngå mistenkeliggjøring har vært like gyldig som Ernas dreining av debatten tilbake til politikken. Striden har antydet hvilken sprengkraft retorikken har fått i det politiske liv.

Sylvi Listhaugs innlegg er et symptom på negative politiske trender i moderne politikk. Med terrorangrep og flyktningkrise har det vært få land forunt å ha en like saklig debattkultur som den norske. Innleggets overforenkling føyet seg imidlertid inn i rekken av utspill som ønsker å skape en «oss og dem»-virkelighet.

Les også

Du har ikke blitt sensurert, Sylvi Listhaug. Du har blitt motsagt. | Anne Ingeborg Finsaas Reiestad

La oss derfor ha takhøyde for bekymring for nasjonal sikkerhet, samtidig som vi ikke ønsker menneskerettighetenes tilsidesettelse. Et debattklima der en tvinges til å stå på en av to sider, bidrar nemlig til å nedvurdere folkets kritiske sans. Vi kan- og har lov til å endre meninger ut fra våre erfaringer.

Blottlegger menneskesynet

Ytterste konsekvens kunne blitt regjeringens avgang. Det ville vært et signal om at det ikke er vanntette skott mellom retorikk og politikk. Valgoverraskelser i USA og Europa har vist at retorikken i seg selv er nært forbundet med politikken, fordi den blottlegger menneskesynet i de ulike politiske kretser.

Når Listhaug nå er gått av, er det viktig å unngå en overforenklet debatt. Å anklage venstresiden for å «dra 22. juli-kortet» i mangel av egen politikk er like unyansert som å anklage høyresiden for å avskaffe rettsstaten.

Vårt demokrati bør preges av at politikken settes i høysetet og at retorikken brukes som samlende virkemiddel istedenfor splittende hersketeknikk. Avgangen er en skjellsettende markering av at retorikken ikke bare belønnes der den brukes som kitt, men at det kan straffe seg å misbruke den som dynamitt.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sylvi Listhaug
  2. Politikk
  3. Debatt