Debatt

Drepte Stalin Kirov? | Åsmund Egge

  • Åsmund Egge
    professor emeritus i moderne russisk historie

Mordet var et alvorlig sjokk for Stalin (bildet), skriver innleggsforfatteren. Foto: TT / NTB Scanpix

Mange har ment at Stalin og hans hemmelige politi sto bak mordet på Sergej Kirov. Påstanden er feil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mordet på Sergej Kirov, Leningrads partisjef, den 1. desember 1934 utløste Stalins terror på 1930-tallet.

Mordet var et alvorlig sjokk for Stalin. Et høytstående medlem av den politiske ledelsen var blitt myrdet, attpåtil i Smolnyj, partiets hovedkvarter i Leningrad. Stalin selv kunne bli den neste.

Dessuten var Kirov Stalins nærmeste venn, ifølge Stalins datter, Svetlana Allilujeva, og andre som kjente Stalin godt.

Les også

Under feriebesøket på den nye hytta til diktatoren startet helvetet. Det skulle koste millioner mennesker livet.

Påstand basert på rykter

Morderen, Leonid Nikolajev, ble arrestert på åstedet. Det var en psykisk ubalansert mann som følte seg urettferdig behandlet og ønsket å hevne seg på partiet.

Åsmund Egge.

Stalin utnyttet mordet til å ramme sine motstandere. Men mange har ment at Stalin og hans hemmelige politi, NKVD, også sto bak mordet.

Denne påstanden, som er basert på rykter og spekulasjoner, dukker stadig opp i mediene. Påstanden er feil.

I Aftenposten 15. juli i år skriver avisens Moskva-korrespondent, Per Anders Johansen, at det er «godt dokumentert at Stalins politi sørget for å fjerne vakter og slippe morderen inn», at NKVD visste at Nikolajev ønsket å ta livet av Kirov og at Nikolajev etter en arrestasjon «fikk drapsvåpenet tilbake med ammunisjon». Ikke noe av dette er riktig.

Ytterst tvilsom myte

I et intervju med Torp på NRK nylig (8. november) presenterte Hans-Wilhelm Steinfeld en historie om at Stalin fikk mange stemmer mot seg under valget på ny sentralkomité på den 17. partikongress i 1934, mens Kirov bare fikk noen få negative stemmer. Avstemningsresultatet ble så forfalsket.

Dette er en ytterst tvilsom myte. Den er basert på et svært usikkert og tvetydig kildemateriale og er i seg selv usannsynlig siden det var svært mange som kjente avstemningsresultatet – stemmekorpset besto av hele 63 personer.

Påstanden om forfalskning av avstemningsresultatet på kongressen i 1934 er bare en av flere legender som skal støtte opp om en påstand om at Kirov representerte en opposisjon mot Stalin, noe som kunne begrunne at Stalin hadde et motiv.

Men det er ikke grunnlag for å hevde at Kirov var opposisjonell. Han var en lojal stalinist som fulgte Stalins ulike linjeskift uten å mukke. Som bosatt i Leningrad var han sjelden på Politbyrå-møter i Moskva. Han hadde liten innflytelse utenfor sitt revir i Leningrad og var utenkelig som en samlingsfigur for noen opposisjon.

Les også

50-årslaget til Moskvas rikeste gikk helt galt. Alt startet da oligarken parkerte en Mercedes Maybach foran den røde løperen.

Nikolajev alene

Under den kalde krigen var de sovjetiske arkivene i all hovedsak stengt. Men etter Sovjetunionens oppløsning har det etter hvert kommet frem et vell av tidligere ukjent materiale om mordet på Kirov.

Vi kan i dag danne oss et ganske oversiktlig bilde av det som skjedde i forbindelse med mordet. Dette bildet, sammen med det vi ellers vet om saken, peker entydig i retning av at mordet ble begått av Nikolajev alene.

Det finnes ikke grunnlag for å anta at han hadde noen medhjelpere, eller at det har foreligget en konspirasjon der Nikolajev var et middel for andre krefter. Dette er en enstemmig oppfatning blant de historikerne som har gått grundigst gjennom det nå frigitte kildematerialet.

Litteraturreferanse: Alla Kirilina, Neizvestnyj Kirov (OLMA-PRESS 2002); Åsmund Egge, Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror (Unipub 2009), også i russisk og engelsk oversettelse; Matthew E. Lenoe, The Kirov Murder and Soviet History (Yale 2010).


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Historie