Kort sagt, onsdag 27. februar

Ødeleggende vindkraft på Finnskogen. Svar fra NRK på kommentar fra Snoen. Trakassering av private barnehager? Og NVE svarer om forskjell på eksisterende og nye strømkabler. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ødeleggende vindkraft på Finnskogen

Vindmøller er nok ille, men nu har vi fått snøscooter som vil kose seg på sine tre meter brede veier. Da vil freden bli borte. Nå er det jo bare å håpe på snøfattige vintere. Nei, snøscootere, de er kommet for å bli. Snøscooterene vil fortrenge skogens fred. Stakkars dyr, stakkars mennesker. Bråk og lys, det «må» vi bare ha.

Inger-Johanne Berger, Heradsbygd


NRK i Nord-Korea

«Dagsrevyen skal ikke vise falsk nøytralitet overfor diktaturer», skrev spaltist Jan Arild Snoen i Aftenposten 19. februar.

NRK og Dagsrevyen er selvsagt ikke tilhenger av antidemokratiske regimer. Vi har mange ganger fortalt hvilket undertrykkende og brutalt diktatur Nord-Korea er.
Denne gangen sendte Kjersti Strømmen en sak hjem fra Nord-Korea mens hun var der. Hovedpoenget i saken var at nordkoreanerne ikke vet om det forestående toppmøtet mellom sin leder og Donald Trump. Det sier litt om hvordan informasjon styres i landet.

Det nordkoreanske regimet slipper sjelden inn journalister. Når de gjør det, styrer de hva journalistene får tilgang til. Strømmen viste og fortalte om det hun ble tatt med på denne dagen. Det er en del av virkeligheten i Nord-Korea.

Men NRK skulle ha opplyst tydelig hvilke vilkår og under hvilke restriksjoner vi jobber under i det strengt kontrollerte landet. Det ville gitt seerne den riktige konteksten som forklarer bildene og kildeutvalget i reportasjen.

Gunnhild Viken, konstituert redaksjonssjef, Utenriks


Trakassering av private barnehager?

Som styrer i mange år har jeg vært igjennom en komplisert utvikling av tilskuddssystemet for private barnehager. Tilskuddssatsene baserer seg på to år gamle regnskap, men forutsetningene og rammebetingelsene endrer seg kontinuerlig. Ifølge Jan Tore Sanner har kommunene nok i rammetilskudd, men det ser ikke vi. Hvorfor fokuseres det i mediebildet på det negative bare i private barnehager? Hva med de kommuner som ikke klarer å beregne riktig tilskudd?

Hvorfor er det veldig store forskjeller i tilskudd mellom kommunene, når lønn, arbeidsvilkår og krav til drift er de samme? Hvem fører tilsyn i de kommunale barnehagene, følges forskriften om likebehandling? Når de siste tallene vedrørende voksentetthet legges frem fra Utdanningsdirektoratet, ser jeg at min kommune har økt antall barn pr. voksen, og går bort fra loven som ble innført fra 1. august 2018. Hvordan skal dette forstås?

Dette er en kamp mot Goliat, private barnehager mot ideologi, økonomer, jurister, stat, kommune og media. Dette er ikke en debatt om likebehandling av barn i Norge, dette er en debatt mot fordommer, myter og politikk.

Tone Holme, daglig leder Steinrøysa andelsbarnehage, partner i Læringsverkstedet


Forskjell på eksisterende og nye strømkabler

Norges vassdrags- og energidirektorat publiserte i høst et notat om priseffektene av eksisterende kabler. Der tar vi for oss et gjennomsnitt av 30 simulerte værår. Det er viktig å huske at kraftprodusentene ikke vet om de står foran et tørt eller vått år, eller om vinteren blir mild eller kald. Uten handelsmuligheter med utlandet ville produsentene ha spart på vannet for å kunne produsere hvis det skulle bli knapphet. Denne sparingen betyr lavere produksjon, noe som generelt vil heve strømprisene.

Vi har i flere år pekt på at nye utenlandsforbindelser vil gi økt strømpris. Hvordan Hogne Hongset i et innlegg her i avisen får vårt notat om den prisdempende effekten av eksisterende kabler til å bli et partsinnlegg til støtte for nye kabler, er vanskelig å forstå.

Anne Vera Skrivarhaug, direktør, Norges vassdrags- og energidirektorat