TV 2 og Amundsens reinspikka rasisme | Per Anders Langerød

  • Per Anders Langerød
Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen har i en TV 2-reportasje foreslått å innskrenke barnetrygden etter barn nummer tre for å redusere fødsler blant innvandrere.

Hvor mener TV 2 grensen går for å presentere forslag og som nører opp under konspiratoriske forestillinger om etniske grupper?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bekymringen kom for alvor da han ønsket å innskrenke «innvandring fra muslimske land» i sommerens Aftenposten. Nå har Norges tidligere justisminister Per-Willy Amundsen kommet ut av rasismeskapet med full styrke. Det bør få konsekvenser for hvor mye oppmerksomhet han får.

Per Anders Langerød

Å engasjere seg i innvandringspolitikk, kritisere norsk innvandringspolitikk og å kritisere manglende integrering er helt åpenbart en ønsket og viktig del av demokratiet og den politiske debatten.

Over grensen til galskap

Per-Willy Amundsen snubler dessverre nå over grensen til galskap når han i TV 2 10. januar foreslår å innskrenke barnetrygden etter familiers tredje barn for å «redusere fødsler av flere ikke-etniske nordmenn».

Å skille hvilke barn som er ønsket og ikke basert på etnisitet, slik Amundsen her tar til orde for, er soleklar rasisme.

Etnisitet er ingen målestokk på menneskers verdi og om de er ønsket eller ei, og alle som måtte støtte slike meninger må tenke seg grundig om. Etnisitet er ikke et begrep man kan bruke for å skille mennesker i grupper. Dette er et alvorlig tilfelle av rasisme og kan ikke aksepteres.

Les også

Rasismen. Kjønnsrollene. Heltene som ikke alltid var helter. Vi må reevaluere historien vår. | Bjørn Stærk

Medienes vurderinger

Det er ingen andre enn mediene selv som skal ta vurderingene på det som skal trykkes og skrives. I saker hvor en kjent norsk politiker fremmer en svært dårlig begrunnet og åpenbar rasistisk politikk, må det allikevel stilles spørsmål ved hvorfor et slikt forslag skal få slik massiv omtale.

Argumentet for redaktørstyrte medier er at de skal ha en viss siling, ikke av politiske standpunkt, men av at det er et visst nivå på argumentene som brukes.

Historisk farlig

Forslag som har basis i en argumentasjon om etnisitet, «rase» og hudfarge er forslag som ikke har støtte i forskning eller erfaring, men som historisk har vist seg farlige fordi det nører opp under stereotypiske forestillinger som kan øke sannsynligheten for fordommer og hatvold.

For innvandrere i Norge ligger fødselstallene på 1,86. Resten av befolkningen er på 1,67. Asia med Tyrkia ligger på 1,83.

TV 2 – hvor går grensen?

Debatten om integrering, økte fødselstall, lave fødselstall, velferdsstatens bærekraft og innvandring tas i det norske ordskiftet hver dag, og mediene har et ansvar for at ulike syn blir godt presentert.

Men ett sted går grensen for når forslag, som her, tipper over i fordomsfullt tøys og fantasier, særlig når forslag nører opp under konspiratoriske forestillinger om etniske grupper. Hvor mener TV 2 grensen går?