Politiet hindrer gjengbekjempelse | Einar Haakaas

  • Einar Haakaas
    Einar Haakaas
Det er gledelig at den nye regjeringen vil opprette et eget gjengprosjekt. Det forutsetter en vilje til detaljstyring av politiet, skriver innleggsforfatteren.

I den nye regjeringens politiske plattform er kampen mot kriminelle gjenger viet stor oppmerksomhet. Gjennomføringen vil trolig møte stor motstand – hos politiet selv.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den ferske plattformen de fire borgerlige partiene står bak, er full av gode intensjoner om å bekjempe fremveksten av gjenger.

Ett av punktene er at regjeringen vil «opprette et gjengprosjekt som jobber målrettet med å bekjempe gjengkriminalitet».

For bydeler i Oslo som plages av gjengkriminalitet daglig, er dette gode nyheter. Her kan det bli bråk, og motstanden vil trolig komme fra uventet hold, nemlig fra politiet selv.

Einar Haakaas.

Noen politiledere tviholder på at arbeidet mot gjengene skal skje gjennom dagens organisasjon.

Mønster

Dette føyer seg inn i et mønster.

I min bok Advarsel – svenske tilstander i Norge har jeg dokumentert hvordan gjengen Young Bloods har fått vokse frem mens politiet nærmest har stått passive og sett på utviklingen.

Young Bloods er en maktfaktor med kobling til internasjonale kriminelle nettverk.

Vold, trusler, tortur og kidnapping blir effektivt brukt for å holde kontroll på narkotikaterritorier. Barn under kriminell lavalder utnyttes til å frakte våpen og narkotika.

Politiet har ikke hatt noe svar på den utviklingen.

Politimesteren bestemte seg for å ta tak i problemene i Oslo sørøst gjennom «Operasjon Gamma» fra våren 2017.

Resultatet var magert, da bare småfiskene ble tatt.

Les også

Ledelsen i Young Bloods går fri til tross for Oslo-politiets målrettede innsats

Riksadvokaten joker

I fjor sommer innkalte Riksadvokaten til et møte med sentrale politiledere om gjengbekjempelse. Møtet ble oppsummert i noe så uvanlig som et direktiv til politisjefene.

Riset bak speilet var klart og tydelig i direktivet: «Om nødvendig er Riksadvokaten mer enn beredt til å yte bidrag til hvordan disse sakene skal håndteres … »

Det antydes klart i oppsummeringen av møtet at samarbeidet mellom ulike politienheter ikke er godt nok i disse sakene. Nye møter i desember i fjor endret ikke på situasjonen.

I slutten av november avslørte VG et internt notat fra ledergruppen som skulle koordinere kampen mot gjengene. I notatet ble katta sluppet ut av sekken. Frustrasjonen innen ledergruppen kom tydelig frem. Sentrale kriminelle som skulle følges opp, gikk fri. Tross Riksadvokatens inngripen hadde det gått fra vondt til verre.

Ledergruppen konkluderte med at arbeidet mot gjengene og deres bakmenn ikke hadde ønsket effekt.

Politisk styring

Det er gledelig at den nye regjeringen vil opprette et eget gjengprosjekt. Det forutsetter en vilje til detaljstyring av politiet.

Gang på gang har det vært reist spørsmål om gjengbekjempelse i Stortinget fra stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap). Svarene fra flere justisministre fra Frp har nesten hver gang vært at man ikke vil detaljstyre politiet.

Regjeringsplattformen varsler nye takter. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har vist et stort engasjement i saken. Gjennomføringen av et gjengprosjekt i Oslo-politiet vil være en prøvestein for ham som politiker.