Debatt

Produktivitet er ikke så vanskelig. Det krever bare hardt og smart arbeid | Sverre Narvesen

  • Sverre Narvesen
Produktivitetsvekst er en forutsetning for vår konkurranseevne og fremtidige velferd. Derfor må vi fri oss fra forestillingen om at produktivitet er så vanskelig, skriver artikkelforfatteren.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 29. mars oppfordret redaktør Ola Storeng til nøysomhet i kommende lønnsoppgjør, og begrunnet dette med avtagende produktivitetsvekst.

Gode tider i oljenæringen har lenge kamuflert den lavere veksten. Men når oljenæringens kamuflasjefarger nå falmer, øker nødvendigheten av produktivitetsvekst for å sikre videre vekst og velferd.

Tåkelegges med fraser

Utfordringen er at vi har gjort produktivitet til noe vanskelig og teoretisk.

Begrepet tåkelegges med fraser som «fra særstilling til omstilling» og ord som innovasjon, teknologi og utvikling.

Produktivitetskommisjonen jobbet i to år og brukte nær 1000 sider på å forklare problemet og komme med anbefalinger.

Storeng siterer Statistisk sentralbyrå som reduserer produktivitet til «ikke så mye mer enn et avansert ord» (…) «som bare unntaksvis kan identifiseres og måles».

Krever hardt og smart arbeid

På Raufoss sier vi at produktivitet ikke er så vanskelig. Det krever bare hardt og smart arbeid: jobbe smartere, Kutte sekunder og gjøre materialene litt lettere.

Vi må heller fokusere på konkret handling og dele erfaringer som viser at hardt og smart arbeid gir resultater

Vi kan vise til en produktivitetsvekst det siste tiåret på 46 prosent, mot 19 prosent i fastlandsindustrien ellers. I tillegg har vi erfart at våre erfaringer er overførbare:

• Sykehuset Innlandet har redusert ventetiden for ryggpasienter med 30 prosent.

• Sapa flyttet en produksjonslinjer fra Kina til Norge etter en omfattende omlegging av produksjonen.

• Rolls-Royces maritime virksomhet på Vestlandet har innledet et samarbeid med oss for å automatisere produksjonen for å redusere kostnader.

• Båtsfjordbruket i Finnmark har som mål å flytte foredlingen av fisk fra Asia og tilbake til Norge gjennom vårt samarbeid.

Produktivitetsvekst er en forutsetning for vår konkurranseevne og fremtidige velferd. Derfor må vi fri oss fra forestillingen om at produktivitet er så vanskelig.

Vi må heller fokusere på konkret handling og dele erfaringer som viser at hardt og smart arbeid gir resultater.


På Twitter: @SverreNarvesen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Interessert i å lese mer? Her er noen forslag fra oss:

Les også

  1. En ny og magrere tid for norske lønnstagere

  2. Derfor vil lønningene øker saktere heretter

  3. Norge har ikke lenger råd til å finansiere middelmådighet og snillisme | Trond-Morten Lindberg

  4. SSB: Oljenedturen er «håndterbare luksusproblemer»

Les mer om

  1. Debatt