Expert-ansatte ­taper ikke

  • Morten Hovland
Expert og Handel og Kontor møtes hos Riksmeklingsmannen i dag. Illustrasjonsfoto: Alexander Vestrum/NTB Scanpix

Feil. Aftenposten hevder i sin artikkel 7. april at ­Expert-ansatte kan tape en million kroner når AFP-ordningen sies opp. Det er helt feil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ingen ansatte i Expert vil tape på et bortfall av kollektiv tariffavtale.

Aftenposten har korrigert saken, men en korreksjonsnotis kan ikke veie opp for effekten av et stort oppslag med faktafeil i overskriften.

Saken dreier seg om at Expert, som eneste aktør i norsk elektrobransje med kollektiv tariffavtale, har meldt seg ut arbeidsgiverorganisasjonen Virke og sagt opp den kollektive tariffavtalen med Handel og Kontor. Aftenposten og mange andre har formidlet faktafeil i denne saken og bidratt til å skape mistillit til oss som arbeidsgiver. Handel og Kontor har vært offensive og kilde til feilinformasjon. Expert ser behov for å korrigere fakta og presisere våre standpunkt i saken.

Handel og Kontor tar feil når de hevder at våre ansatte mister lønn og rettigheter.

De som velger den nye modellen, fratas ikke ytelser eller rettigheter. Alle får en grunnlønn som ligger høyere enn tariffestet minstelønn. Handel og Kontor påstår overfor våre ansatte og media at Expert-ansatte taper en million på bortfall av AFP. Det er feil. De som fortsetter uten tariffavtale får en ny AFP-ordning med nøyaktig samme ytelser. Det betyr at alle ansatte i Expert Norge As og Expert AS vil ha samme AFP-rettigheter

Tillegget for ubekvem arbeidstid i butikk faller bort. Vi — og mange med oss - mener at dette er utdatert. Samtidig reduserer vi normal arbeidstid pr. uke til 36,25 t pr. uke. Hvis du jobber fulltid betyr det at du får to uker mer fritid pr. år med samme fastlønn. Samtidig øker bonusmulighetene. Retten til fem ukers ferie, 12 prosent feriepenger, permisjons- og velferdsordningene videreføres. Våre ansatte har fått skriftlig bekreftelse på dette.

Kritiserer butikkenes valg

Expert ønsker å gi lokal valgmulighet, ikke sentralstyrt. Da kan vi ikke binde opp alle butikkene i en sentral avtale. Derfor har alle butikkene som har vært omfattet av kollektivavtalen gjennomført lokale avstemninger der kun medlemmer av Handel og Kontor har stemmerett. 116 butikkansatte og har stemt på vegne av 446 ansatte totalt. Vi mener dette er en god demokratisk prosess. Valgresultatet viste at 12 butikker ønsker nytt system, mens 11 butikker ønsker å fortsette med tariffavtale. Det er helt fint!

Men, Handel og Kontor har kritisert avstemningsmetoden. Vi forstår ikke hvorfor. Vi har derfor tilbudt å gjennomføre nye avstemninger etter den metoden Handel og Kontor måtte ønske. Det har de avvist, og det forstår vi enda mindre av.

Ikke «fagforeningsknuseri»

Expert har 1350 ansatte fordelt på 61 egeneide butikker og sentral administrasjon. 23 butikker og 120 ansatte på hovedkontoret har vært omfattet av den kollektive tariffavtalen. For øyeblikket er det kun 14 prosent av alle ansatte som har valgt å være organisert.

Vi ønsker å lytte til alle ansatte, ikke bare den minoriteten som er organisert. Det er ikke «fagforeningsknuseri», slik Handel og Kontor hevder.

I Norge er det organisasjonsrett, men ingen organisasjonstvang. Det er ikke så mange i vår bransje som organiserer seg. De som ikke organiserer seg har også klare lovfestede rettigheter, og i Expert vil vi fortsette å lytte til og diskutere med medarbeiderne.

Expert oppfører seg ordentlig

Expert lever av fornøyde kunder og lønnsomme forhandlere, og vi er avhengige av flinke og tilfredse medarbeidere for å lykkes. Skal vi tiltrekke oss, utvikle og beholde gode medarbeidere, må vi oppføre oss ordentlig. Det har vi gjort i denne saken, og det kommer vi til å fortsette med.

I dag møtes Handel og Kontor og Expert hos Riksmeklingsmannen. Vi går til dette møtet med en konstruktiv innstilling. Vårt mål er lokal valgfrihet - ikke «fagforeningsknuseri».